nieuws

Bezetting en waarde Groot Handelsgebouw omhoog

Financieel

Groothandelsgebouwen heeft de huurinkomsten uit het Groot Handelsgebouw in 2016 vergeleken met 2015 met een half miljoen euro zien stijgen naar ruim 13 miljoen euro. De bezettingsgraad van het monumentale pand naast Rotterdam Centraal steeg van 71,2 procent eind 2015 naar 80,3 procent eind 2015.

Bezetting en waarde Groot Handelsgebouw omhoog

Dat blijkt uit de op 17 februari jaarcijfers van Groothandelsgebouwen. De bezettingsgraad van het gebouw is per jaar ultimo weliswaar duidelijk gestegen maar de gemiddelde bezetting van het gebouw steeg slechts fractioneel naar 76,2 procent van 75,6 procent gemiddeld in 2015. Hierdoor namen de huuropbrengsten uit de gestegen bezetting van het gebouw ook slechts fractioneel toe.
Het resultaat na belastingen bedroeg over 2016 7,321 miljoen euro tegen 10,021 miljoen in 2015. Het direct exploitatieresultaat over 2016 steeg met 97,3 procent van 2,807 miljoen euro over 2015 naar 5,537. Het direct exploitatieresultaat (voor vennootschapsbelasting) is in 2015 voor 1,479 miljoen euro negatief beïnvloed door een eenmalige last van afkoop van derivaten. De stijging van de huuropbrengsten in 2016 is met name het gevolg van incidentele baten en hogere parkeeropbrengsten.
Het indirect exploitatieresultaat over 2016 bedroeg 1,784 miljoen euro tegen 7,214 miljoen over 2015. Het indirect exploitatieresultaat (voor vennootschapsbelasting) over 2015 werd voor 2,222 miljoen positief beïnvloed door de afwikkeling van rente derivaten in 2015. De getaxeerde waarde van het vastgoed steeg in 2016 met 6,625 miljoen euro, een stijging van 4,2 procent. Per 31 december 2016 taxeerde CBRE Valuation Advisory het Groot Handelsgebouw op ruim 166 miljoen euro. Per aandeel bedraagt het resultaat na belastingen over 2016 4,82 euro (2015: 6,60 euro).
De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg op 31 december 2016 54,05 euro tegen 49,23 euro op 31 december 2015, hetgeen een stijging betekent van 9,8 procent. De vennootschap stelt voor over het boekjaar 2016 een dividend van 1,55 per aandeel (2015: € 0,00) uit te keren, naar keuze volledig in contanten of volledig in aandelen ten laste van de fiscaal erkende agioreserve. Dit jaar verwacht de nv de bezettingsgraad verder op te krikken.

Reageer op dit artikel