nieuws

Upside in Down Under

Financieel

Eerder deze maand werden de 2016 GRESB-resultaten gepubliceerd, dus een goede gelegenheid om de balans op te maken voor de regionale duurzaamheidsprestaties van de vastgoedsector. Ook dit jaar voert Australië (met Nieuw-Zeeland) de lijst aan als best presterende regio wereldwijd.

Niet zo verbazingwekkend, gezien de vrij unieke benadering van de vastgoedsector. De leidende positie van Down Under komt vooral voort uit het lange termijn commitment van marktpartijen ten aanzien van duurzaamheid, en een sterke focus op samenwerking en het delen van kennis. En dat zijn juist de succesfactoren waar het de Aziatische regio aan ontbreekt. Hoewel Azië opnieuw verbetering liet zien op de diverse environmental, social en governance (ESG) aspecten, zijn er nog altijd culturele barrières die geslecht moeten worden. Het niet graag willen delen van informatie met de concurrentie, kortetermijndenken, en een beperkt bewustzijn van – en vaak onnodige scepsis over – duurzaamheid gerelateerde kansen en risico’s zijn de belangrijkste te nemen hordes.

In Australië zijn vastgoedorganisaties veel competitiever op het gebied van duurzaamheid, want superieure ESG-prestaties worden door de markt gezien als een proxy voor kwaliteit – zowel op gebouwniveau als op managementniveau. En er kan er maar één de beste zijn. Tegelijkertijd staan partijen ook open voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten ten aanzien van duurzaamheid. Bovendien worden er voortdurend nieuwe standaarden ontwikkeld, onder meer voor green leases. Het is deze combinatie van samenwerking en concurrentie die de duurzaamheidsprestaties van de Australische vastgoedsector naar een hoog niveau heeft getild.

Toch laten de GRESB-resultaten zien dat de prestaties het afgelopen jaar niet in dezelfde mate zijn toegenomen als in de andere regio’s. Dit valt te verklaren doordat er vooral belangrijke stappen zijn gemaakt in het hoogwaardige deel van de markt, echter, de rest van de markt blijft achter. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld de totale energie-intensiteit (ofwel het energieverbruik per vierkante meter) sinds 2005 met slechts twee procent afgenomen voor commercieel vastgoed, en met vijf procent voor woningen. Dat zijn over een heel decennium genomen nu niet bepaald indrukwekkende prestaties, zeker niet als je daarbij meeneemt dat de totale omvang van de vastgoedvoorraad gedurende die periode juist is toegenomen.

Hoewel de marktleiders dus wel degelijk vooruitgang hebben geboekt, ligt de uitdaging nu bij beleidsmakers om die progressie door te trekken naar de gehele vastgoedsector. En daar moeten ze niet te lang mee wachten, want kijkend naar de doelstellingen in het klimaatverdrag van Parijs, dan loopt de regio eigenlijk al achter de feiten aan. Zoals ik in mijn vorige column schreef, heeft dit bindende verdrag tot gevolg dat overheden zich meer dan ooit richten op het terugdringen van de CO2-uitstoot, en daarmee ook op het energieverbruik van de gebouwde omgeving. Australië staat dus voor de uitdaging die doelstellingen tijdig te kunnen verwezenlijken.

Het gaat echter niet alleen om het aangaan van de gestelde uitdaging, want er is zeker ook een onderliggende business case. In een recent rapport van de Australian Sustainable Built Environment Council is een aantal aanbevelingen gedaan om gebouwen energiezuiniger te maken. Volgens datzelfde rapport biedt implementatie van die aanbevelingen de potentie om tot 2030 ruim 13 miljard euro aan besparingen op te leveren. Daarnaast kunnen ook beleggers een belangrijke boost geven, want onlangs zijn de climate bond emissions trajectories voor commerciële gebouwen in Australië gelanceerd. Hierdoor kunnen beleggers middels groene obligaties in gebouwen investeren, met de garantie dat die investeringen daadwerkelijk worden ingezet om de klimaatdoelstellingen te halen.

Wil de Australische vastgoedsector ook de komende jaren de leidende positie in de GRESB-resultaten vasthouden, dan moeten de diverse stakeholders, inclusief overheden, beleggers en vastgoedmanagers, nog meer en beter gaan samenwerken dan nu het geval is. Dat zal tevens een snellere overgang naar een klimaat-neutrale vastgoedsector bevorderen, waardoor de wereldwijde klimaatdoelstellingen ook voor Australië haalbaar worden. Er is in elk geval genoeg upside potentie in Down Under.

 

Ruben Langbroek,

Head of Asia Pacific, GRESB. ruben@langbroek.info

Deze column is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van september 2016

Reageer op dit artikel