nieuws

Nieuwe prijsindex voor commercieel vastgoed

Financieel

De prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimten zitten sinds dit jaar weer stevig in de lift. Dit blijkt uit de nieuwe Prijsindex voor Commercieel Vastgoed die de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in samenwerking met NVM Business heeft ontwikkeld.

Nieuwe prijsindex voor commercieel vastgoed

De index van de ASRE beschrijft de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed vanaf 1990 tot medio 2016 en zal vanaf nu om het half jaar worden geactualiseerd. Uit de index komt naar voren dat de prijzen voor commercieel vastgoed in de crisis zeer sterk zijn gedaald. Hoewel de prijzen inmiddels weer stijgen, begeven de prijzen zich echter nog wel op het niveau van 1999/2000. Opvallend is ook dat de transactieprijzen van commercieel vastgoed in de crisis veel sterker zijn gedaald dan die van koopwoningen en dat het prijsherstel veel later is ingetreden. 

Ten opzichte van het dieptepunt in 2013/2014 zijn de prijzen voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten met respectievelijk ongeveer 2, 5 en 6 procent gestegen. De drie segmenten vertonen over de lange termijn een vergelijkbare prijsontwikkeling: een relatief steile prijsstijging tot 2000, toen de internetbubbel barstte. Daarna volgt een afvlakking, of zelfs lichte daling, tot ongeveer 2004, waarna met name kantoren en bedrijfsruimten weer steil doorstijgen tot 2007/2008, het jaar van de kredietcrisis en het begin van de economische recessie. Daarna treedt een vrije val op tot ongeveer 2013/2014 wanneer de prijsdaling afvlakt. Sinds 2016 stijgen de prijzen weer fors. De lage rente in combinatie met de ruime beschikbaarheid van beleggingsvermogen – er wordt ook wel gesproken over een ‘wall of money’ – zijn hier waarschijnlijk vooral voor verantwoordelijk. Met name de grote belangstelling van buitenlandse beleggers is opvallend.

Er doen zich opvallende verschillen met de koopwoningmarkt voor. Waar het woningprijsniveau na 2008 nooit verder is gezakt dan het niveau van 2003 en in 2016 alweer rond het niveau van 2006 zit, zijn de prijzen voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten veel verder gedaald. Op het dieptepunt in 2013/2014 lagen de prijzen voor commercieel vastgoed op het niveau van 1997/1998. In 2016 liggen de prijzen pas rond het niveau van 1999/2000.

De prijsindex van de ASRE is een verbetering ten opzichte van de reeds bestaande indices, die gebaseerd zijn op taxatiewaarden, stellen ASRE en NVM. Door taxeren treedt lagging (vertraging) en smoothing (afvlakking) van prijsontwikkelingen op.

Reageer op dit artikel