nieuws

Verkoop Groot Handelsgebouw van baan door Brexit

Financieel

De nettowinst van Groothandelsgebouwen is in het eerste halfjaar bijna gehalveerd naar 2,617 miljoen euro van 5,08 miljoen medio 2015. De verwachte verkoop van het Groot Handelsgebouw lijkt door het ja in het Brexit-referendum van de baan.

Verkoop Groot Handelsgebouw van baan door Brexit
Rotterdam Groothandelsgebouw

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het Rotterdamse vastgoedfonds dat belegt in het 110.000 m2 grote bedrijfsverzamelgebouw Groot Handelsgebouw naast Rotterdam Centraal. Eind april meldde het fonds dat de voorgenomen verkoop van het kantorencomplex vergevorderd was. De kandidaat-koper lijkt echter te zijn afgehaakt, blijkt uit het halfjaarverslag. ‘De vennootschap heeft echter moeten vaststellen dat mede als gevol van de Brexit dit overleg niet langer uitzicht biedt op een succesvolle afronding.’ Van de aandeelhouders van Groothandelsgebouwen was 82 procent voor een verkoop.

Over nieuwe kandidaat-kopers of andere interesse rept het fonds niet. De brutohuuropbrengst kwam de eerste zes maanden uit op 7,435 miljoen euro tegen 7.851 miljoen medio 2015. De nettohuuropbrengst bedroeg 4,013 miljoen euro, 20 procent lager dan de 5 miljoen euro een jaar eerder. Mede oorzaak waren de hogere exploitatiekosten van 3,422 miljoen euro tegen 2,85 miljoen euro de eerste zes maanden van 2016. Het direct exploitatieresultaat van 2.161 miljoen euro kwam het eerste half jaar ruim 7 procent hoger uit dan een jaar eerder. Deze groei komt op het conto van lagere financieringslasten en lagere belastingen.

De rentelasten halveerden naar 793.000 euro van 1,627 miljoen euro. Aan belastingen was het fonds de eerste jaarhelft 276.000 euro kwijt tegen 659.000 euro een jaar eerder. De herwaardering van het vastgoed was 1 miljoen euro positief tegen 3,628 miljoen euro medio 2015. De eerste zes maanden heeft Groothandelsgebouwen 15.714 m2 kantoorruimte verhuurd, waarvan 8.713 m2 aan nieuwe huurovereenkomsten en uitbreidingen van bestaande contracten. Daardoor is de bezettingsgraad de afgelopen zes maanden gestegen van 71,2 procent eind vorig jaar naar 77,3 procent eind juni.

Groothandelsgebouwen blijft rekenen op een duidelijke stijging van de bezettingsgraad ten opzichte van 2015. Het effect van de stijgende bezettingsgraad op de huuropbrengsten is dit jaar nog wel gering. De marktomstandigheden zijn volgens het bedrijf in het eerste halfjaar van 2016 licht verbeterd. ‘Het lijkt er wel op dat de bodem van de markt is bereikt en de weg naar (voorzichtig) herstel is ingeslagen’, schrijft Groothandelsgebouwen in zijn halfjaarverslag. Voor aandeelhouders was er wat betreft koersontwikkeling sprake van een beter jaar. Eind juni 2016 bedroeg de beurskoers 49,64 euro tegen 39,75 euro medio 2015, een stijging van bijna 25 procent. (MvL)

Reageer op dit artikel