nieuws

‘Veel groeiperspectief genoteerd vastgoed’

Financieel

EPRA-ceo Philip Charls blaakt van optimisme over de toekomst van zijn achterban. ‘De Europese beursgenoteerde vastgoedsector heeft er nog nooit zo solide voor gestaan en biedt nog veel groeipotentieel.’

‘Veel groeiperspectief genoteerd vastgoed’

In een interview met EPRA Magazine waarschuwde de Franse econoom Pascal Lamy in juni dat de ‘paradijselijke periode’ voor de Europese vastgoedsector met ultralage rentes, enorme kapitaalinstromen en flinke stijgingen van de vastgoedprijzen ten einde begint te lopen.

Europa zal de komende vijf tot tien jaar genoegen moeten nemen met aanhoudend lage economische groei, zo’n 1,5 procent op jaarbasis. De instrumenten van de centrale banken om de groei te stimuleren zijn nagenoeg uitgeput, de meeste Europese regeringen ontbreekt het geld om de economie te stimuleren en de bevolking vergrijst, somberde hij. Lamy voorziet een ‘pijnlijk aanpassingsproces’ voor vastgoedbedrijven als het monetaire beleid wordt ‘genormaliseerd’ en de met veel goedkoop geld opgepompte vastgoedprijzen straks leeg gaan lopen.

De Franse econoom, vooral bekend als voormalig eurocommissaris van Handel en oud-directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie WTO, is een van de twee keynote speakers op het EPRA jaarcongres. Dat vindt op 6,7 en 8 september plaats in Parijs. Er worden zo’n 350 congresgangers verwacht.

EPRA-ceo Philip Charls toont zich weinig onder de indruk van Lamy’s sombere bespiegelingen. ‘Onze sprekers mogen natuurlijk zeggen wat zij willen. Wij zijn echter optimistisch, zeker voor de wat langere termijn. Dat zal ik ook nog eens nadrukkelijk op het congres verkondigen.’

De financiële situatie van de genoteerde vastgoedsector is volgens hem ‘immers nog nooit zo solide geweest’. In het Verenigd Koninkrijk ligt de schuldgraad (LTV) van de beursgenoteerde fondsen zelfs onder de 30 procent, in continentaal Europa is dat 35 procent. ‘De situatie is veel beter dan in het verleden, in sommige landen lag de LTV vlak voor de kredietcrisis zelfs op 60 procent.’

EPRA’s Index en Researchmanager Ali Zaidi vult aan: ‘Beursgenoteerde vastgoedbedrijven hebben ook een veel betere spreiding gerealiseerd van hun financieringsbronnen dan vroeger. Toen waren het hoofdzakelijk bankfinancieringen, nu bestaat het merendeel van de leningen uit bedrijfsobligaties. De gemiddelde coupon van een bedrijfsobligatie met een looptijd van zeven jaar is gedaald van 6,5 procent in 2001 tot 1,8 procent.’

Bovendien is het goede nieuws van het Brexit-referendum wel dat de kansen op een renteverhoging voorlopig tot vrijwel nul zijn gereduceerd. Zo handhaafde de Fed de Amerikaanse rentetarieven, terwijl de Bank of England de rente zelfs verlaagde met 25 basispunten tot 0,25 procent. De kans dat de ECB dit jaar met een renteverhoging zou komen werd sowieso al uiterst gering geacht door marktvorsers.

Mocht de rente op een gegeven moment toch gaan stijgen dan betekent dat ook dat de economie aantrekt en de inflatie stijgt, redeneert Zaidi. ‘Alle beursgenoteerde vastgoedondernemingen hebben inflatie gerelateerde huurcontracten. Een renteverhoging zorgt dus vrijwel automatisch voor een stijging van de huurinkomsten, terwijl de financieringslasten nog voor jaren vastligt op een laag niveau.’

Ook gunstig is volgens Charls dat vastgoedbedrijven hun ontwikkelingspijplijnen sterk naar beneden hebben gebracht. ‘Het risico van overaanbod is daardoor veel kleiner dan vroeger. Ook wat dat betreft heeft deze sector zijn lesje geleerd.’

Charls baseert zijn optimisme ook op het groeipotentieel van zijn achterban. ‘Beursgenoteerde vastgoedbedrijven verschaffen langjarig stabiele inkomsten aan hun beleggers, gekoppeld aan een zeer transparante en solide verslaggeving. Dat is precies wat beleggers zoeken in een situatie van extreem lage rente en toenemende verplichtingen in verband met de vergrijzing.’

Ziet EPRA helemaal geen beren op de weg voor zijn sector? ‘Natuurlijk bestaat er geen risicoloze wereld’, stelt Charls retorisch. ‘Maar die zitten vooral in het geopolitieke vlak, terroristische aanslagen, de opkomst van het populisme in Europa en Amerika en toenemende sociale onrust.’ (EW)

Reageer op dit artikel