nieuws

Vastned rapporteert halvering resultaat

Financieel

Het resultaat,van winkelbelegger Vastned is over het eerste half jaar uitgekomen op 12,6 miljoen euro, oftewel 0,66 euro per aandeel. Dat betekent een forse daling ten opzichte van de 26,4 miljoen in de overeenkomstige periode vorig jaar. De krimp komt voornamelijk door negatieve waardemutaties van de vastgoedportefeuille en rentederivaten.

Vastned rapporteert halvering resultaat

Dat blijkt uit de dinsdag voorbeurs gepubliceerde halfjaarcijfers van het Rotterdamse vastgoedbedrijf. Vastned handhaaft echter het verwachte directe resultaat  voor 2,30 – 2,40 euro per aandeel. Ook verwacht het fonds over 2016 hetzelfde dividend van 2,05 per aandeel voor te kunnen stellen als in 2015. Topman Taco de Groot is ondank de halvering van het totale resultaat juist zeer te spreken over de gepresenteerde cijfers. ‘Operationieel gaat het hier uitstekend,’ benadrukt hij

De afwaardering van de in  2015 afgesloten rentederivaten is volgens hem louter een boekhoudkundige kwestie. ‘We hadden niet voorzien dat de rente nog verder zou dalen’, aldus De Groot.

De afwaardering van de vastgoedportefeuille houdt volgens hem per saldo niet zoveel om het lijf.  Hij wijst erop dat de premium city high street shops, waarop Vasned zich steeds meer  focust, met 10,4 miljoen euro in waarde zijn gestegen. Het aandeel premium city high street steeg naar 70 procent eind juni.

De high street en non-high street shops daalden met respectievelijk 6,7 miljoen en 8,4 miljoen euro in waarde. De  waardes van de portefeuilles met een groot aandeel premium city high street shops (Frankrijk: 89 procent en Spanje/Portugal: 79 procent) evenals de portefeuille in België, waar de populaire baanwinkels een positieve waardeverandering toonden, stegen in waarde. De waarde van de Nederlandse portefeuille daalde licht en de situatie in Turkije zorgde voor een afwaardering van 3,5 miljoen euro de portefeuille in Istanbul. In die Turkse metropool bezit negen winkels, die nu nog voor 130 miljoen euro in de boeken staan.

Eind juni 2016 bedroeg de bezettingsgraad van de gehele portefeuille, net als eind maart 2016, 96,7 procent. De daling van de bezettingsgraad ten opzichte van eind 2015 (97,9 procent) werd in het eerste kwartaal veroorzaakt door het aflopen en niet verlengen van een aantal reguliere en tijdelijke huurcontracten voor high street en non-high street shops in Nederland. Ook kwamen vijf retail units vrij als gevolg van faillissementen van retailers in Nederland.

De bezettingsgraad van premium city high street shops was eind juni 2016 wederom boven de 99 procent. De lichte daling in de bezettingsgraad van de premium city high street shops in Nederland werd voornamelijk veroorzaakt door een huurderswisseling voor Kalverstraat 208 in Amsterdam, waardoor tijdelijk frictieleegstand ontstond. Hier zal  een Cruyff flagshipstore openen.

De premium city high streets shops lieten volgens topman Taco de Groot op alle belangrijke parameters positieve resultaten zien het afgelopen halfjaar. Zo zijn de like-for-like brutohuuropbrengsten met 1,9 procent gestegen, was de bezettingsgraad nagenoeg 100 procent en steeg de waarde gemiddeld met 1,0 procent.

 

Reageer op dit artikel