nieuws

BAM behaalt halfjaarwinst van bijna 33 miljoen

Financieel

BAM heeft in het eerste halfjaar een nettoresultaat geboekt van 32,9 miljoen euro, zeven keer meer dan de 4,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2015. De sector Vastgoed droeg 18,2 miljoen euro bij aan het resultaat.

BAM behaalt halfjaarwinst van bijna 33 miljoen

Dat blijkt uit op 18 augustus gepubliceerde halfjaarcijfers van Nederlands grootste bouw-, infra- en vastgoedbedrijf. De resultaten werden positief beïnvloed door een eenmalige pensioenbate van 15,3 miljoen euro. Reorganisatiekosten van 10,6 miljoen euro deden dat positieve effect weer grotendeels teniet. Voor heel 2016 rekent BAM op een hoger resultaat vóór belastingen dan in 2015. De totale omzet kwam uit op 3,404 miljard euro, iets minder dan de 3,515 miljard euro een jaar eerder. Daarvan wordt 1,227 miljard euro in Nederland en 1,057 miljard euro in het Verenigd Koninkrijk behaald.

De orderportefeuille kromp naar 10,6 miljard medio 2016 van 11,1 miljard euro medio 2015 en 11,5 miljard euro eind 2015. De daling is mede het gevolg van het strengere verwervingsbeleid van nieuwe opdrachten met een betere kasstroom en beter risicoprofiel. Door de forse daling van het Britse pond, een gevolg van het besluit van de Britten om uit de EU te stappen, daalde de orderportefeuille tussen eind 2015 en medio 2016 met 300 miljoen euro. Dat wisselkoerseffect had ook een niet nader genoemd effect op de omzet en het resultaat. Op de korte termijn zegt BAM geen negatief effect van het Brexit-besluit te verwachten.

In Vastgoed heeft BAM de opbrengsten en resultaten aanzienlijk verbeterd door toenemende woningbouwactiviteiten in Nederland en verkoop van commercieel-vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Het resultaat kwam halverwege 2016 uit op 18,2 miljoen euro tegen 3,7 miljoen medio 2015. De omzet bedroeg 204 miljoen euro op een orderportefeuille van 874 miljoen euro. Medio 2015 bedroeg de omzet 161 miljoen euro. Eind 2015 lag de orderportefeuille op 926 miljoen euro.

De omstandigheden in de Nederlandse woningmarkt noemt BAM wisselend. Ondanks een toenemende vraag, stagneert het aanbod van nieuwbouwwoningen. Een dag eerder constateerde bouwbedrijf Heijmans hetzelfde in zijn halfjaarcijfers. In lijn hiermee was het aantal door BAM verkochte woningen in de eerste zes maanden van het jaar ten opzichte van vorig jaar vlak met 1.091 woningen, vooral in en rond de grote Nederlandse steden.

De totale investering in de vastgoedportefeuille nam in de eerste helft van 2016 af met 41 miljoen euro tot 699 miljoen, in lijn met BAM’s strategie om het geïnvesteerd vermogen in vastgoed terug te brengen. BAM blijft vorm geven aan de vastgoedportefeuille door omzetting in cash van woningvastgoed buiten de stedelijke kerngebieden en van commercieel vastgoed. De opbrengsten worden aangewend om te investeren in ‘equity light’-projecten. (MvL)

Reageer op dit artikel