nieuws

AFM-dwangsom voor Woonfonds Duitsland

Financieel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 augustus een last onder dwangsom opgelegd aan Woonfonds Duitsland.

Dat meldt de AFM op 16 augustus. Woonfonds Duitsland voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden. Woonfonds Duitsland biedt consumenten de mogelijkheid om obligaties te kopen om zo deel te nemen aan de exploitatie van vastgoed in Duitsland.

De AFM heeft op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Woonfonds Duitsland om vast te stellen of Woonfonds Duitsland in strijd heeft gehandeld met bepalingen uit afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het BW. De AFM heeft onder meer om grootboekrekeningen en bankafschriften gevraagd en om een toelichting op de financiële situatie van Woonfonds Duitsland. Daarmee wilde de toezichthouder vast kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Woonfonds Duitsland heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 15 augustus is Woonfonds Duitsland daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat het fonds niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro. Het in Heerlen gevestigde fonds was op 16 augustus niet bereikbaar voor commentaar. (MvL)

Reageer op dit artikel