nieuws

Universiteit moet sparen voor vastgoed

Financieel

Universiteiten moeten geld reserveren voor te verwachten noodzakelijke uitgaven aan vastgoed, aldus een pleidooi van Anka Mulder, vicevoorzitter college van bestuur van de TU Delft in Trouw.

Universiteiten sparen. Dat is op zich een goede zaak. In 2014 hadden ze gezamenlijk een spaarpot van 142 miljoen. Om minstens twee redenen is sparen door universiteiten gewenst. Ten eerste krijgen zij de vergoeding voor extra studenten pas na een paar jaar gefinancierd. Ten tweede beschikken zij over vastgoed dat om onderhoud vraagt en er wordt nieuw gebouwd. In 1995 is het vastgoed van de overheid overgeheveld naar de universiteiten. De totale kosten van de bouwplannen van universiteiten bedragen 3 miljard euro. Alleen al in Delft gaat het om 700 miljoen. Hier wordt nu een onderwijsgebouw neergezet en er zullen er nog twee volgen. De laatste tien jaar is het aantal studenten in Delft gestegen van 14.000 naar 21.000.

Reageer op dit artikel