nieuws

Meer huurinkomsten Wereldhave

Financieel

Wereldhave heeft in de eerste helft van 2016 de huurinkomsten in alle landen zien stijgen met gemiddeld 1 procent. De bezettingsgraad van winkels nam toe tot 94,8 procent (2015: 93,8 procent).

Het directe resultaat in het eerste half jaar nam toe van 62,6 miljoen in 2015 naar 77,7 miljoen euro in 2016. Dit werd grotendeels gerealiseerd door de aanschaf van negen winkelcentra in Nederland in de tweede helft van 2015. Het indirecte resultaat was 68,1 miljoen negatief, hetgeen te maken heeft met overdrachtsbelasting en een daling van de vastgoedwaarde in Nederland en Finland, een positief resultaat op de waardering van derivaten en andere kosten. In Nederland werden de waarderingen beïnvloed door faillissementen (o.a. V&D) en in Finland door het effect van de economie op marktrentes. In België blijven de waarderingen stabiel, terwijl er in Frankrijk een positieve waarde-ontwikkeling was. Het totale resultaat kwam in de eerste helft van het jaar uit op 9,6 miljoen euro (2015: 90,5 miljoen euro).

De aandeelhouders krijgen een kwartaaldividend van 0,77 euro in juli en oktober 2016 en in januari 2017. 

Meest noemenswaardige transacties in Nederland waren overeenkomsten met Grandvision (elf vestigingen) en Jumbo (vier La Place restaurants, drie supermarkten).

Reageer op dit artikel