nieuws

IEF Capital lost CMBS-lening 1 miljard af

Financieel

IEF Capital heeft voor het IEF Capital Berlage-fonds de CMBS-lening van 1 miljard euro volledig en voortijdig afgelost. Het nog resterende deel van de CMBS-lening ter grootte van 480 miljoen euro werd afbetaald door het sluiten van twee nieuwe leningen.

IEF Capital lost CMBS-lening 1 miljard af

IEF Capital heeft met ING en BerlinHyp een lening van 415 miljoen euro gesloten en met Syntrus Achmea Real Estate & Finance een lening van 65 miljoen euro. Hiermee is de door IEF Capital Berlage in 2014 ingezette herfinancieringsstrategie om de oorspronkelijke CMBS-lening van EUR 1 miljard gefaseerd, en in verschillende tranches, te herfinancieren succesvol afgerond.

Eind juni heeft IEF Capital de laatste helft van de kwalitatief zeer hoogwaardige A-1 winkelportefeuille, eigendom van het IEF Capital Berlage fonds, geherfinancierd. Hiermee is de in 2006 gesloten 1e hypothecaire CMBS-lening met een looptijd tot eind 2016 ruim voor de einddatum afgelost.

Het fonds heeft met deze stap ook de strategie verwezenlijkt om een spreiding in de leningenportefeuille aan te brengen door de vastgoedportefeuille in delen met meerdere partijen te financieren. In totaal heeft het fonds nu vijf separate financieringen lopen met lening consortia, bestaande uit zowel Nederlandse als buitenlandse banken en andere institutionele partijen.

Met ING en BerlinHyp is een lening aangegaan van 415 miljoen euro. De participatie van BerlinHyp bedraagt 120 miljoen euro; ING heeft 295 miljoen euro gefinancierd waarvan zij mogelijkerwijs een deel zal uitsyndiceren. De portefeuille bevat enkele iconische objecten, waaronder De Bijenkorf vestigingen in Amsterdam en Rotterdam, en daarnaast andere winkelobjecten op absolute A-1 locaties in de historische centra van grote steden.

Ook bevat de door deze banken gefinancierde portefeuille twee voormalige door V&D gehuurde panden in Groningen en Nijmegen. Beide objecten zijn nagenoeg volledig verhuurd en ondergaan het komende halfjaar eerst nog een grondige renovatie. IEF Capital is een joint venture tussen Bouwfonds IM en Inflation Exchange Fund. De portefeuille van IEF Capital Berlage bestaat uit Nederlands prime winkelvastgoed met een waarde van 1,65 miljard euro. De portefeuille bestaat uit winkelobjecten op uitsluitend A-locaties in Nederlandse binnensteden.

 

Reageer op dit artikel