nieuws

Ruime helft gemeenten inventariseert vastgoedrisico’s

Financieel

56 procent van de gemeenten inventariseert de risico’s van de eigen vastgoedportefeuille. Dat blijkt uit het onderzoek Risicomanagement Gemeentelijk Vastgoed 2016 van Twynstra Gudde.

De onderzoekers keken vooral naar het gebruik van een risicoanalyse. Nog eens een kwart van de gemeenten inventariseert risico’s wel, maar doet dit op andere manieren als het benoemen van risico’s in voortgangsrapportages aan directie of college van burgemeester en wethouders.

Omvang van de gemeente blijkt een grote rol te spelen. Van de grote gemeenten hanteert 82 procent een explicite methodiek voor het inventariseren van risico’s. Onder kleine gemeenten ligt dit op 45 procent. Van de kleine gemeenten hanteert 33 procent een ander systeem: er worden kostenbatenanalyses gemaakt of de risico’s zitten ‘tussen de oren’ van de medewerkers.

Van de (middel)grote gemeenten actualiseert 64 procent de risicoanalyse jaarlijks. Bij kleine gemeenten ligt dit percentage op 82. Het onderzoek werd in 2016 voor het eerst gehouden.

Reageer op dit artikel