nieuws

Eigen Haard schrapt 40 miljoen aan investeringen

Financieel

Eigen Haard kampt met forse vertragingen van nieuwbouw- en renovatieprojecten. De Amsterdamse corporatie heeft 40 miljoen euro aan investeringen moeten schrappen vanwege beperkte huurstijgingen die de corporatiesector heeft beloofd. Dit gaat ten kosten van nieuwbouw en renovatie, meldt Cobouw.

De beperkte huurverhogingen zijn het gevolg van de huursombeperking, een afspraak met Woonbond en Aedes waarin corporaties zich committeren dat de som van de huurstijgingen wordt beperkt. Ook de verhuurdersheffing en de Vestia-heffing zorgen ervoor dat Eigen Haard minder investeringsruimte heeft dan gewenst. De corporatie spreekt van ‘forse vertragingen’ voor renovatie en nieuwbouw.

De huursombeperking zorgt ervoor dat Eigen Haard (50.000 woningen) in 2015 dik in de min eindigde: 77 miljoen euro. Dat komt door een afwaardering van 133 miljoen op de bedrijfswaarde van sociale huurwoningen, blijkt uit het jaarverslag. Eigen Haard rekende op inkomensafhankelijke huurverhoging, maar moet nu ook de huursombeperking incalculeren. Doordat de som van de huren beperkt mag stijgen, daalt de bedrijfswaarde van de sociale huurwoningen.

De verhuurdersheffing begint ook steeds meer te knellen. Eigen Haard zag de heffing oplopen van 34,5 miljoen euro in 2014 naar 45,2 miljoen in 2015. ‘Wij vangen de verhuurdersheffing tot nu toe op met extra huurinkomsten, de nieuwbouwambitie naar beneden bij te stellen en te besparen op onze bedrijfsvoering’, aldus de corporatie. Door de verwachte huursombeperking komt de dekking uit extra huurinkomsten echter te vervallen.

Nieuwbouw en renovatie zijn de dupe. In 2015 werden minder sociale huurwoningen opgeleverd dan het jaar ervoor. In 2015 werden 248 sociale huurwoningen gebouwd. Het jaar ervoor waren dat er nog 273. In 2016 worden dat er waarschijnlijk nog minder. Er zijn 241 woningen in aanbouw.

Eigen Haard roept in het jaarverslag minister Blok op ruimte te creëren voor investeren. ‘Wij pleiten voor een verlaging van deze verhuurdersheffing en een omzetting naar een investeringsfonds. De dynamiek van de Amsterdamse metropool vraagt daarom.’

Reageer op dit artikel