nieuws

AFM erkent fouten toezicht rentederivaten

Financieel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent de uitkomsten van het zeer kritische rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken.

AFM erkent fouten toezicht rentederivaten

Dat meldt toezichthouder AFM. Uit het onderzoek blijkt dat de’ samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend’. Hierdoor heeft de AFM haar toetsingsrol niet effectief genoeg uitgeoefend. De AFM betreurt dit. Op basis van de ‘leerpunten’ uit het onderzoek voert de AFM verbeteringen door. Deze sluiten aan bij de veranderingen die al zijn ingezet in het kader van de strategie van de AFM die is gericht op het versterken en vernieuwen van het toezicht.

Rentederivaten worden ook veel toegepast in de vastgoedsector. Veel bedrijven hebben zich in het verleden  flink in de vingers gesneden met dergelijke contracten omdat ze ervan uitgingen dat de rente zou stijgen, inplaats daarvan bleef de rente dalen tot steeds nieuwe  dieptepunten.

In december 2015 constateerde de AFM dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Daarbij bleek ook sprake van tekortkomingen bij de toetsingen door de AFM van deze herbeoordelingen. Na de constatering van de tekortkomingen in december 2015 heeft de AFM naar eigen zeggen direct een aantal maatregelen getroffen om verbeteringen door te voeren in het rentederivatenproject. Daarnaast gaf de raad van toezicht van de AFM opdracht aan extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het ontstaan van de tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken.

Alvarez & Marsal concludeert dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot de tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Deze oorzaken zijn: de complexiteit van het dossier, de bemensing van het project, de projectgovernance, de kwaliteitsbewaking en de communicatie binnen het project.

Naast deze oorzaken beschrijft het rapport een aantal leerpunten. Deze hebben betrekking op het structureler monitoren van de risico’s van het project, meer aandacht voor het aansluiten van de bemensing bij de complexiteit van het project, striktere projectgovernance, betere kwaliteitsbewaking en het verbeteren van de wijze van escalatie en onderlinge communicatie zodat signalen sneller worden opgepakt.

Minister Dijsselbloem zegt in een reactie op het rapport tegen de NOS dat hij tevreden is over de maatregelen die de toezichthouder inmiddels heeft genomen. ‘De AFM neemt de uitkomsten van het onderzoek serieus en handelt voortvarend in het oppakken van de leerpunten’, schrijft hij in een Kamerbrief.

Reageer op dit artikel