nieuws

Vestia boekt beter resultaat dan begroot

Financieel

Vestia heeft in 2015 een positief operationeel jaarresultaat behaald van 48 miljoen euro. Dat is 17 miljoen hoger dan begroot. Vanwege de lage rente stopt Vestia voorlopig met complexgewijze woningverkopen.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de woningcorporatie. Het jaarresultaat op marktwaardegrondslagen bedraagt 488 miljoen positief. Het hoge jaarresultaat komt met name door waardevermeerdering van het vastgoed. Getroffen schikkingen in zaken naar aanleiding van het derivatendebacle hebben Vestia 60 miljoen opgeleverd. Verkopen en resultaten uit deelnemingen droegen voor 18 miljoen euro bij aan het jaarresultaat. Waardeveranderingen van het bezit en de Vestia-derivaten zorgden voor een positief resultaat van 361 miljoen.

Vestia ging in 2012 bijna failliet nadat op een derivatenportefeuille van 22 miljard euro zo’n 2,1 miljard euro moest worden afgeboekt. ‘In 2015 hebben we onze volkshuisvestelijke taken weer beter kunnen uitvoeren doordat we  binnen de kaders van ons Verbeterplan meer investeringsruimte hadden. Niet alleen het financieel herstel verloopt voorspoedig, maar ook onze maatschappelijke rol als volkshuisvester krijgt weer meer vorm’, aldus Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur van Vestia.

In 2015 vond – in verband met de lage rentestand –  de voorlopig laatste grote complexmatige verkoop plaats aan Woonstad Rotterdam. De opbrengsten van deze verkoop van ruim 7.000 eenheden en de getroffen schikkingen met onder andere ABN Amro zullen de komende vijf jaar besteed worden aan de noodzakelijke aflossing van leningen en het investeren in de waarde van het bezit. Vestia brengt ook haar bedrijfslasten terug met een begin dit jaar doorgevoerde reorganisatie.

Reageer op dit artikel