nieuws

NSI noteert lichte stijging huurinkomsten

Financieel

NSI heeft zijn brutohuuropbrengsten in het eerste kwartaal licht zien stijgen naar 23,41 miljoen van 22,59 miljoen euro de eerste drie maanden van 2015. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 (23,87 miljoen) was er sprake van een lichte daling.

Dat blijkt uit een trading update van het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds. NSI heeft niet stilgezeten in de eerste drie maanden van dit jaar. Het fonds heeft nagenoeg zijn hele bedrijfsgebouwenportefeuille verkocht voor 48,1 miljoen euro. Ook stootte het het resterende aandelenbelang (15,2 procent) in het Belgische Intervest Offices & Warehouses af. Een en ander leidde tot een gemiddelde bezettingsgraad van de kantorenportefeuille van 74,3 procent tegen 73,6 procent in het vierde kwartaal van 2015.

De totale bezettingsgraad kwam eind maart uit op 78,1 procent. Aan het einde van 2015 was dat 77,3 procent en eind maart 2015 77,6 procent. De bezettingsgraad van de winkelportefeuille steeg ook licht naar 85,3 procent van 84,4 procent de laatste drie maanden van 2015. Op like-for-like basis daalden de brutohuuropbrengsten voor de kantoren met 5 procent en voor de winkels met 8 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015. De effectieve huurprijs voor de totale winkelportefeuille kwam uit op 179 euro per m2 per jaar  (178 euro in Q4) en op 180 euro voor de kantorenportfolio (188 euro).

De bezettingsgraad van de HNK-portefeuille daalde naar 57 procent van 59,6 procent in het vierde kwartaal van 2015. Oorzaak is de toevoeging van 30.000 m2 aan kantoren in Dordrecht, Amsterdam en Rotterdam aan de HNK-portefeuille. Gecorrigeerd voor dit effect steeg de bezettingsgraad juist naar 62,7 procent. De brutohuuropbrengsten van HNK als percentage van de totale NSI-portefeuille bedroegen 18,6 procent tegen 14,7 procent eind 2015.

De like-for-like huurgroei kwam dankzij nieuwe verhuringen uit op 12,8 procent. De effectieve huurprijs in de HNK-portefeuille bedroeg eind maart 180 euro per m2 per jaar tegen 188 euro eind 2015. Eind dit jaar is de uitrol naar de beoogde twintig HNK-vestigingen voltooid. Het eerste kwartaal heeft NSI 2,3 miljoen euro geïnvesteerd in HNK. NSI verwacht de totale bezettingsgraad dit jaar verder op te voeren en rekent op een lichte stijging van de huuropbrengsten.

Reageer op dit artikel