nieuws

Goede resultaten voor Rochdale

Financieel

De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale heeft in 2015 een financieel resultaat geboekt van 341 miljoen euro.

Goede resultaten voor Rochdale

Hiervan heeft 251 miljoen euro betrekking op de niet gerealiseerde ‘papieren’ waardestijging van het bezit en 34 miljoen euro op het resultaat van investeringen en verkopen in 2015. Het operationeel resultaat nam ten opzichte van 2014 met ruim 10 procent toe tot 50 miljoen euro. Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur, is duidelijk in haar nopjes met de resultaten. ‘De financiële positie biedt flexibele sturingsruimte. Vanuit financiële stabiliteit kunnen opnieuw stappen voorwaarts worden gemaakt.’

Rochdale richt zich op haar kerntaak: het huisvesten van mensen met lagere inkomens in betaalbare woningen van goede kwaliteit in wijken met een prettige leefomgeving. In 2015 werd 83 procent  van de vrijkomende woningen onder de huurtoeslaggrens verhuurd. Bij de jaarlijkse huurverhoging zijn huishoudens met de laagste inkomens evenals vorig jaar via een betaalbaarheidsmaatregel ontzien. Voor huishoudens met de hoogste inkomens past Rochdale wel de maximale huurverhoging toe.

In de verbetering van de kwaliteit van het bezit heeft Rochdale volgens Van Buren  in 2015 goede stappen gezet. ‘In 2015 hebben we 547 sociale huurwoningen gerenoveerd en voor ruim 52 miljoen euro aan onderhoud uitgevoerd. We blijven de komende jaren investeren in de verbetering van de kwaliteit van bezit en waar mogelijk nieuwe sociale huurwoningen aan onze voorraad toevoegen. We gaan ook minder woningen verkopen. Dit heeft een positief effect op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.’

Reageer op dit artikel