nieuws

Magere winst voor Dura Vermeer

Financieel

Dura Vermeer heeft in 2015 op een bedrijfsopbrengst van 1,052 miljard euro een nettowinst geboekt van 3,6 miljoen euro. Vorig jaar kwam er nog een verlies van 7,5 miljoen euro uit de boeken.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bouw- infra- en vastgoedbedrijf. Het bedrijf zag in 2015 zijn bouw- en vastgoedactiviteiten, in het bijzonder de utiliteitsbouw, verbeteren met een omzetstijging van 10 procent en de marge in de woningbouw herstellen. Dura Vermeer profiteerde vooral van de zich herstellende markt voor koopwoningen. Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkelingsactiviteiten steeg van 510 woningen in 2014 naar 1.262 woningen in 2015.

De voorraad grondposities nam verder af, doordat in 2015 een belangrijk deel in productie werd genomen. Er was nagenoeg geen noodzaak tot verdere afwaardering, aldus Dura Vermeer. Ook won het aansprekende design & build-opdrachten, zoals de nieuwbouw Rabobank Gouwestreek, de uitbreiding van Erasmus Universiteit Rotterdam en nieuwbouw van het datacenter AM4. De orderportefeuille nam in 2015 jaar toe met 8 procent tot 1,466 miljard euro.

De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen nam toe van 23,7 procent in 2014 naar 27,1 procent in 2015. De netto financieringspositie (liquiditeit minus bankenschulden) verbeterde met 8,3 miljoen naar 49,6 miljoen euro. Voor 2016 verwacht Dura Vermeer een verdere verbetering van het resultaat bij ongeveer gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten, mede als gevolg van een selectiever aannemingsbeleid en de strategische keuze om voor resultaat boven omzet te kiezen. 

Reageer op dit artikel