nieuws

Geneba boekt flinke nettowinst

Financieel

Geneba Properties heeft in 2015 een nettoresultaat behaald van 30,2 miljoen euro. In 2104 jaar boekte de vastgoedbeleggingsmaatschappij nog een verlies van 7,1 miljoen euro.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van het aan de lokale beurs in Amsterdam genoteerde fonds. Geneba, dat zich sinds 1,5 jaar richt op logistieke en lichtindustriële vastgoedobjecten in Duitsland en Nederland, behaalde een huuropbrengst van 63 miljoen euro. Het direct beleggingsresultaat kwam vorig jaar uit 25,9 miljoen euro, een groei van 67 procent.  De bezettingsgraad nam toe naar 98,9 procent van 97 procent in 2014.

Geneba heeft in 2015 jaar flink ingekocht. Het voormalige Homburg Invest verwierf negen logistieke en lichtindustriële vastgoedobjecten voor 262 miljoen euro. Het vastgoed is op basis van langlopende contracten verhuurd aan kredietwaardige huurders. Daarmee groeide de vastgoedportefeuille van Geneba in 2015 met 27 procent naar 706 miljoen euro van 557 miljoen in 2014. De niet-strategische activa uit de oude Homburg-portfolio, voornamelijk Baltisch kantorenvastgoed verhuurd aan SEB, zijn verkocht. Ook de beleningsgraad daalde fors, mede dankzij een claimemissie. De loan-to-value-ratio daalde in 2015 naar 59 procent van 82 procent in 2014.

In zowel München als Mülheim opende Geneba in 2015 een lokaal kantoor. Wulf Meinel, ceo van Geneba, is content met de cijfers. ‘Geneba is een veel sterkere, winstgevender en evenwichtiger onderneming geworden. Verder is onze leningenportefeuille nu meer gespreid doordat wij nieuwe hypothecaire leningen met Duitse en Nederlandse banken zijn aangegaan. In 2016 zullen wij de resterende opbrengsten van de claimemissie investeren. Een aantal acquisities is al in het eerste kwartaal van 2016 afgerond.’

De topman rekent op een goed resultaat in 2016. ‘Wij zullen onze inkomstenstroom verder versterken door in onze portefeuille additionele waarde te creëren, bijvoorbeeld door uitbreiding of ontwikkeling van nieuwe objecten op ongebruikte percelen. Rekening houdend met de succesvolle stappen die wij in 2015 hebben gezet, is Geneba goed op weg een aantrekkelijke onderneming voor beleggers en andere stakeholders te worden.’

Reageer op dit artikel