nieuws

Rabo: 5,7 miljard aan slechte commercieel vastgoedleningen

Financieel

Ondanks een forse nettowinst en 86 procent lagere kredietverliezen bij het segment vastgoed van Rabobank nam het bedrag niet-presterende vastgoedleningen in 2015 toe. Dat blijkt uit het op 16 maart gepubliceerde jaarverslag.

De nettowinst van het segment Vastgoed steeg met 444 miljoen euro (+167 procent) tot 181 miljoen euro. De kosten kredietverliezen van het segment Vastgoed daalden met 566 miljoen euro (2014: 656 miljoen euro) tot 90 miljoen euro. Dit is gelijk aan 56 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het langjarig gemiddelde is 89 basispunten.De voorziening op deze portfolio daalde licht naar 1,175 miljard euro van 1,27 miljard in 2014.  Op dit segment rapporteert Rabobank in 2015 4,012 miljard euro aan niet-presterende leningen, meer dan de 3,745 miljard in 2014.

Het aantal woningtransacties bij BPD nam met 19 procent toe tot 8.386. In Nederland steeg het aantal woningtransacties van BPD met 11 procent tot 4.407 (2014: 3.985). De afbouw van niet-strategische activiteiten resulteerde bij Bouwfonds Investment Management (Bouwfonds IM) in een lichte daling van het beheerd vermogen met 0,1 miljard euro tot 6,3 miljard euro. De verbetering van de economische situatie was ook van invloed op de kosten kredietverliezen bij vastgoedfinancier FGH Bank.

De kredietportefeuille van het segment vastgoed, vrijwel geheel verstrekt door FGH Bank, kwam uit op 15,3 miljard euro (2014: 16,7 miljard). In 2013 bedroeg de kredietportefeuille nog zo’n 18,5 miljard euro. De krimp is voornamelijk een gevolg van aflossingen, uitwinning/afboeking, verkoop van leningen en een lagere risicoappetijt. Het totale bedrag aan slechte leningen op beleggingsvastgoed en projectontwikkeling nam toe naar 5,728 miljard euro van 5,635 miljard euro in 2014. Binnen Rabobank Groep wordt de Nederlandse portefeuille commercieel vastgoed dan ook sinds enkele jaren met verhoogde aandacht beheerd.

Op een totale netto kredietportefeuille van 21,523 miljard euro bedraagt het bedrag aan bruto niet-presterende leningen (NPL) 5,061 miljard euro eind 2015. Deze netto kredietportefeuille bestaat voor 13,794 miljard euro uit beleggingsvastgoed van het Rabobank-segment Vastgoed (NPL: 3,614 miljard euro) en 7,729 miljard euro aan beleggingsvastgoed van het binnenlands retailbedrijf ofwel de lokale Rabobanken (NPL: 1,447 miljard euro). De totale voorzieningen kwamen eind 2015 uit op 1,628 miljard euro, de kosten kredietverliezen op 134 miljoen en de totale afboekingen bedroegen 322 miljoen euro.

Daarbovenop komen nog de NPL’s uit projectontwikkeling. Op een netto kredietportefeuille projectontwikkeling van 1,885 miljard euro bedroegen de bruto niet-presterende leningen 667 miljoen euro. Daarvan komt 495 miljoen euro op het conto van projectontwikkeling van het binnenlands retailbedrijf en 172 miljoen euro van het segment Vastgoed. De totale voorzieningen op projectontwikkeling kwamen uit op 363 miljoen euro, de kosten kredietverliezen 31 miljoen en de totale afboekingen 84 miljoen euro. 

Reageer op dit artikel