nieuws

Aedes onderzoekt kosten taxateurs bij marktwaardering

Financieel

Brancheorganisatie Aedes doet momenteel onderzoek onder de eigen achterban naar de kosten van taxateurs.

Woningcorporaties moeten de waarde van hun vastgoed voortaan bepalen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Daardoor ontstaat er een grote vraag naar taxateurs, met mogelijk hogere prijzen tot gevolg.

De verplichting om het vastgoed in exploitatie op marktwaarde te waarderen, gaat in met de jaarrekening over 2016. Daaraan voorafgaand zal de Autoriteit woningcorporaties over verslagjaar 2015 separaat de marktwaarde van het vastgoed opvragen.

Het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde maakt onderscheid tussen een basisversie en een full-versie. Bij de basisversie is tussenkomst van een taxateur niet verplicht. In de full-versie kunnen corporaties op onderdelen afwijken van het waarderingshandboek (‘pas toe of leg uit’), maar alleen op basis van toetsing door een taxateur. Corporaties die nu met de basisversie werken, gaan mogelijk in latere jaren alsnog met de full-versie aan de slag. En soms maken zij ook nu al gebruik taxateurs, bijvoorbeeld omdat zorgvastgoed of bedrijfsonroerendgoed (BOG) meer dan 5 procent van hun bezit uitmaakt.
Nu de implementatie van de marktwaardering is gestart, doen corporaties steeds vaker een beroep op taxateurs. Het handboek werd opgesteld om hoge kosten voor corporaties te voorkomen. Aedes ontvangt echter signalen dat de extra vraag leidt tot hogere prijzen. Aedes wil dat voorkomen en daarvoor een beeld van de praktijk krijgen.

Reageer op dit artikel