nieuws

Wereldhave verviervoudigt nettowinst in 2015

Financieel

Wereldhave heeft zijn nettowinst in 2015 ten opzichte van een jaar eerder bijna verviervoudigd van 26,9 miljoen euro naar 103,8 miljoen euro.

Wereldhave verviervoudigt nettowinst in 2015

Dat schrijft het genoteerde winkelvastgoedfonds in zijn jaarcijfers. De like-for-like huuropbrengst  steeg vorig jaar 1,7 procent. Inclusief aankopen kwamen de directe inkomsten vorig jaar uit op 133,7 miljoen euro tegen 85,7 miljoen euro in 2014. Het indirecte resultaat verbeterde naar -29,9 miljoen euro van -40,8 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel was met 3,23 euro 9 procent hoger dan in 2014.

De bezettingsgraad van de portefeuille groeide in 2015 naar 93,8 procent van 92,5 procent een jaar eerder. De bezettingsgraad van de Franse winkelcentra bleef stabiel op 91 procent. De bezettingsgraad van de Nederlandse winkelportefeuille verbeterde. Bij aankoop was 91,4 procent van de gekochte Klépierre-portefeuille verhuurd, eind 2015 bedroeg de bezettingsgraad daarvan 92,5 procent. De bestaande portefeuille bleef stabiel op 98 procent. Het komende kwartaal verwacht Wereldhave wel tegenwind in de Nederlandse portefeuille, aangezien het fonds achttien winkels verhuurt aan de failliete Macintosh-formules, twee aan V&D en vijf aan La Place.

Voor 2016 verwacht Wereldhave niettemin een 6 tot 9 procent beter resultaat, afgemeten in winst per aandeel. Het vastgoedbezit van Wereldhave bestaat nu voor 97 procent uit winkelcentra in Nederland, België, Finland en Frankrijk dankzij de verkoop van de Franse kantorenportefeuille voor 401 miljoen euro en de aankoop van Nederlandse winkelcentra voor 730 miljoen euro. In Frankrijk, Nederland en België kocht Wereldhave in totaal voor 1,8 miljard euro aan winkelvastgoed.

Wereldhave Belgium, dat voor bijna 70 procent in handen is van Wereldhave, heeft in 2015 ook een hogere winst geboekt. De nettowinst liep in 2015 op van 38,9 miljoen naar 49,4 miljoen euro De bezettingsgraad van de Belgische dochter steeg op jaarbasis met een half procentpunt naar 94,6 procent. Dat resulteerde in een stijging van de huurinkomsten van 38,9 miljoen naar 47,4 miljoen euro. De identieke huurgroei bedroeg 1,4 procent. De winkelcentra deden het met een stijging van 1,8 procent veel beter dan de 0,2 procent groei in de kantorenportefeuille.

Reageer op dit artikel