nieuws

Vastned verdubbelt resultaat door waardestijging

Financieel

Vastned heeft zijn resultaat in 2015 ruimschoots verdubbeld naar 65,5 miljoen euro van 31,7 miljoen euro een jaar eerder. Voornaamste oorzaak is een positieve herwaardering van 26 miljoen euro.

Dat schrijft Vastned – met winkelvastgoed in Nederland, Frankrijk, België, Spanje/Portugal en Turkije in portefeuille – in een bericht over zijn jaarcijfers. Het directe resultaat verbeterde met 6 procent naar 49,2 miljoen euro van 46,5 miljoen in 2014. De belangrijkste reden voor de toename is de afname van de financieringskosten door de lagere rente. De bruto huuropbrengsten namen af van 96,4 miljoen euro in 2014 naar 93,2 miljoen euro in 2015. De netto huuropbrengsten daalden van 85,7 miljoen naar 82,9 miljoen euro.

De like-for-like huurgroei voor de hele vastgoedportefeuille was 0,7 miljoen euro negatief. In Nederland bedroeg de identieke huurprijsontwikkeling -0,9 miljoen: 0,4 miljoen euro huurgroei in de premium city high street shops, -0,8 miljoen voor de high street shops en -0,5 miljoen voor de non-high street shops. De Nederlandse netto huurinkomsten stegen van 36 miljoen in 2014 naar 38,6 miljoen euro in 2015 dankzij 4,9 miljoen euro extra huurinkomsten door winkelacquisities.

De bezettingsgraad van de totale portefeuille steeg licht van 97,6 procent naar 97,9 procent. De financiële bezettingsgraad kwam eind 2015 uit op 96,5 procent, een fractie lager dan de 96,6 procent eind 2014. Alleen van de non-high street shops-portefeuille steeg de financiële bezettingsgraad van 94,7 naar 95,2 procent. De huurincentives waren met 2,5 procent van de huurinkomsten gelijk aan die in 2014.

Het indirecte resultaat steeg naar 16,3 miljoen euro positief in 2015 van 14,8 miljoen euro negatief een jaar eerder. Deze stijging is vooral het resultaat van de kwaliteitsverbetering van de vastgoedportefeuille, waardoor de waardemutaties uitkwamen op 26 miljoen euro positief. De waardegroei van de premium city high street shops bedroeg 56,9 miljoen euro, terwijl de waardemutaties van de high street shops en de non-high street shops uitkwamen op respectievelijk 10,3 miljoen negatief en 20,6 miljoen negatief.

In de Franse, Spaanse, Belgische en Turkse vastgoedportefeuilles was sprake van een waardestijging van respectievelijk 23,2 miljoen, 7,7 miljoen, 2,2 miljoen en 1,1 miljoen euro. De Nederlandse vastgoedportefeuille kende een waardedaling van 8,2 miljoen: een waardestijging van de premium city high street shops van 14,3 miljoen, tegen een waardedaling van de high street shops en de non-high street shops van in totaal 22,5 miljoen.

In 2015 heeft Vastned de kwaliteit van de portefeuille verder verbeterd met een groei van het aandeel premium city high street shops naar 68 procent eind 2015 van 60 procent eind 2014. Vastned wil dit aandeel opvoeren naar 75 procent. De premium city high street shop-portefeuille groeide met 207 miljoen door acquisities en waardestijgingen en bedroeg eind 2015 1,1 miljard euro (eind 2014: 0,9 miljard). De totale portefeuille van Vastned bedroeg eind 2015 1,6 miljard (eind 2014: 1,5 miljard).

In 2015 verkocht Vastned voor 86,4 miljoen aan niet-strategisch vastgoed. Deze desinvesteringen hadden voor 35,4 miljoen betrekking op de Franse vastgoedportefeuille, in België werd voor 30,5 miljoen aan niet-strategisch vastgoed verkocht en in Nederland voor 20,5 miljoen. Het netto verkoopresultaat op deze verkopen bedroeg 2,7 miljoen euro.

Vastned zal dit jaar, net als in 2015, de focus houden op het verder verhogen van de kwaliteit van de portefeuille met acquisities in de beste winkelstraten van grote Europese steden met een historische binnenstad en desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed, met name in Nederland. Het vastgoedfonds wil risicovoller vastgoed, ofwel hoger yielding vastgoed, verkopen en minder risicovol – lager yielding vastgoed – aankopen. Op basis van deze strategie, in combinatie met de verwachting dat voornamelijk in Nederland retailers het langer lastig houden, verwacht Vastned in 2016 een lager direct resultaat van tussen 2,30 en 2,40 per aandeel (2015: 2,58 euro).

Eind 2015 heeft een aantal retailers faillissement moeten aanvragen, waaronder huurders van Vastned. Aangezien dit eind december plaats vond had dit weinig invloed op het resultaat van 2015. In welke mate deze faillissementen invloed hebben op de resultaten van 2016 is onder andere afhankelijk van de locatie en anderzijds de snelheid van het afhandelen van een eventueel faillissement.

Reageer op dit artikel