nieuws

Subsidieregeling herbestemming monumenten verlengd

Financieel

De subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten is met vijf jaar verlengd tot 1 oktober 2021. Minister Bussemaker (O&W) maakte dat bekend.

Uit een evaluatie blijkt dat de regeling een belangrijke rol speelt in het succes van een herbestemming. ‘In 30 procent van de gevallen waarvoor in 2012 en 2013 een onderzoek is gesubsidieerd, is inmiddels een herbestemming gerealiseerd of is de stap gezet naar planuitwerking’, schreef de minister in november 2015 aan de Tweede Kamer. 

Reageer op dit artikel