nieuws

Rentestand niet allesbepalend voor genoteerd vastgoed

Financieel

Volgens de Amerikaanse vastgoedvermogensbeheerder CenterSquare IM is de aloude vrees voor renteverhogingen bij beleggers in beursgenoteerd vastgoed grotendeels onterecht. De rentestand is slechts één van de bepalende factoren voor de beurskoers en de waarde-ontwikkeling van het onderliggende vastgoed.

Vorig jaar hadden beursgenoteerde vastgoedfondsen last van volatiliteit veroorzaakt door de vrees voor renteverhogingen door de  Fed. Die renteverhoging kwam er uiteindelijk medio december. Volgens Scott Crowe zijn er echter veel meer onderliggende factoren die richting geven aan beursgenoteerde vastgoedfondsen en het onroerend goed die uiteindelijk de waarde van dergelijke fondsen bepalen. De rentestand is er slechts een van.

‘Bovendien zijn vastgoedcycli niet identiek en de factoren die vastgoedcycli beïnvloeden, veranderen naarmate de economie verandert’, zegt Crowe. De  Chief Investment Stategist van CenterSquare IM, een internationale vermogensbeheerder met wereldwijd 9 miljard dollar aan genoteerd en niet-genoteerd vastgoed onder management. Crowe is dezer dagen in Europa voor het bezoeken van  institutionele klanten en vastgoedbedrijven.  

In een eind vorig jaar geschreven paper belicht Crowe de vijf belangrijkste factoren die de waarderingen van beursgenoteerde vastgoedfondsen positief kunnen bepalen. Zo kan vastgoed profiteren van zijn correlatie met economische groei. Al is hij door de onrust op de beurzen over de Chinese groeivertraging, kelderende olieprijzen en de oplopende spanningen in het Midden-Oosten minder optimistisch over de economische groeiverwachting dan  toen hij eind vorig jaar zijn paper schreef.

Ook wijst hij in zijn paper op de gangbare inzichten rondom beursgenoteerd vastgoed, het rendement op obligaties en monetaire verkrapping door de Fed. ‘Die  kunnen ervoor zorgen dat de verkoop van vastgoedaandelen doorslaat , waardoor kansen voor beleggers ontstaan.

Voorts noemt hij het bescheiden aanbod van geschikt beleggingsproduct. Die krapte is volgens de Australiër veroorzaakt doordat risicomijdende financiers en beleggers als gevolg van de kredietcrisis heel terughoudend zijn geweest om hun geld te steken in projectontwikkeling. ‘De  aantrekkende vraag zorgt voor solide fundamenten onder de vastgoedbeleggingsmarkt.’

Vierde factor:  de goede yield spreads die vastgoedwaarderingen veilig stellen voor beperkte stijging van rendement op obligaties .

Vijfde punt vormt de urbanisatie, de trek naar de stad van zowel jonge als oudere mensen (empty nest). Beursgenoteerde vastgoedfondsen zullen ook van deze langjarige trend profiteren.

Ondanks een hogere gevoeligheid van de genoteerde markt voor rentestijgingen in de afgelopen jaren, zal een geleidelijke verandering in het rentebeleid van de Fed de vastgoedcyclus niet laten ontsporen, meent hij. ‘Hoewel er risico’s verbonden zijn aan de economische en financiële instabiliteit als gevolg van een afvlakkende rentecurve’, denkt Crowe dat beleggers moeten kunnen profiteren van een langzame verkrappingscyclus met aanhoudende lage lange rente en een gematigde economische groei.  

Reageer op dit artikel