nieuws

Misleidende jaarrekeningen bij failliete Straet Holding

Financieel

Straet Holding heeft in de jaren voor het faillissement in 2014 6,5 miljoen aan verplichtingen ten onrechte niet in de jaarrekeningen opgenomen. Ook is een verlies ten onrechte als een bate van 6,7 miljoen euro gepresenteerd.

Dat schrijft curator Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten in Best in het op 28 januari gepubliceerde Rapport Voorlopige Bevindingen. De in juli 2014 gefailleerde Straet Holding was de vastgoedonderneming van de Eindhovense vastgoedbeleggers Harrie van de Moesdijk en Tom Moeskops. Het verkrijgen van inzicht in de failliete boedel heeft de curator ‘wel enige inspanning gevergd, nu de administratie van Straet Holding verspreid was over circa 150 dozen waarin geen duidelijke structuur was aangebracht’.

Volgens de curator was Straet Holding in 2010 al zo goed als failliet toen een verlies van 42 miljoen euro werd geleden. Vanaf dat moment konden betalingen slechts worden gedaan uit het privévermogen van de directeuren. In 2012 barstte de bom toen vijf vennootschappen van Straet Holding failliet werden verklaard en ABN Amro voor 38 miljoen euro beslag legde op privévermogen en vastgoed van Moeskops en Van de Moesdijk. De jaarrekeningen en administratie van de holding deugden tussen 2010 en 2014 volgens de curator van geen kant.

Bepaalde verplichtingen van Straet Holding waren niet opgenomen in de jaarrekening, terwijl Straet Holding hiertoe wettelijk wel verplicht was. Het ging onder andere om een afgegeven huurgarantie van 2,8 miljoen euro aan huurder ECF Groep (nu: Nyon) en verhuurder Uni-Invest (nu Merin). Ook is de curator van mening dat Straet Holding op de verkoop van het project Gerretsonlaan aan het Woonbedrijf onterecht een bate van 6,7 miljoen euro heeft gepresenteerd. Volgens de curator was er juist sprake van een verlies, hoewel de betreffende koopovereenkomst (nog) niet is aangetroffen in de administratie van Straet Holding.

Bovendien had de holding in de periode vóór faillissement zekerheden afgegeven voor de aan haar verstrekte hypothecaire leningen. Deze zekerheden zijn ten onrechte niet in de gedeponeerde jaarrekeningen vermeld. Ook was een groot deel van de verstrekte leningen in 2012 door faillissement al oninbaar geworden. Deze informatie is niet door Straet Holding in de publicatiestukken over het jaar 2012 vermeld. En de door Straet Holding verstrekte kortlopende gelden bleken grotendeels langlopende vorderingen te zijn.

Deze informatie is ten onrechte niet in de publicatiestukken van Straet Holding vermeld. Ook is niet vermeld dat het hier grotendeels gelden betreft die buiten de Straet Groep zijn verstrekt zonder dat hierbij zekerheden bedongen zijn. De curator gaat onderzoeken of hij 15 miljoen euro van de nog niet definitief bepaalde schade van het faillissement kan verhalen op de twee ex-eigenaren. Op het hoogtepunt bezaten de twee een vastgoedportefeuille van ruim 1 miljard euro aan, waaronder het toenmalige hoofdkantoor van Philips Lighting in Eindhoven en duizenden woningen in onder meer Berlijn.

Reageer op dit artikel