nieuws

Hogere huuropbrengst en bezettingsgraad winkelcentra Klépierre

Financieel

Klépierre heeft zijn identieke netto huurinkomsten in 2015 met 3,4 procent zien stijgen naar 1,068 miljard euro ten opzichte van 2014. De winkelcentrumportefeuille is in die periode 5 procent in waarde gestegen.

Dat schrijft Klépierre in zijn jaarcijfers. In deze like-for-like ‘pro forma’ berekening zijn de winkelcentra van Corio meegenomen. Bijna de hele opbrengst (1,035 miljard euro) is afkomstig van winkelcentra. Exclusief het Corio-bezit rapporteerde Klépierre eind 2014 een netto huuropbrengst van 745,2 miljoen euro. De like-for-like netto huurinkomsten groeiden het harst in Scandinavië (+4,8 procent), Midden-Europa en Turkije (+4,4 procent) en Iberië (+4,2 procent). Alleen in Nederland zijn de identieke huurinkomsten gedaald, met 0,8 procent tussen 2014 en 2015.

De gemiddelde leegstand is ten opzichte van de eerste helft van 2015 gedaald met 0,6 procentpunt naar 3,8 procent. De Duitse winkelportefeuille heeft de meeste leegstand (8 procent), gevolgd door Iberië (6,3 procent) en Midden-Europa en Turkije (5,2 procent). In de voormalige Corio-portfolio heeft Klépierre de leegstand met 60 basispunten verminderd naar 6,1 procent. Het Nederlandse bezit had in het eerste halfjaar nog 5,6 procent leegstand, eind 2015 was dat teruggebracht naar 3,3 procent. In de oude Spaanse Corio-portefeuille daalde het percentage van 15,6 naar 11,9 procent.

De retailers in de Klépierre-winkelcentra verkochten gemiddeld 4,4 procent meer dan in 2014. Vergeleken met het nationale gemiddelde bedroeg de outperformance 200 basispunten in de Franse winkelcentra, 420 basispunten in het Spaanse Klépierre-vastgoed en zelfs 560 basispunten in de Italiaanse centra. Op like-for-like basis pro forma (inclusief Corio) is de waarde van alle winkelcentra op jaarbasis met 5 procent gestegen. Deze portefeuille heeft een waarde van 21,693 miljard euro. Op het overige bezit (434 miljoen euro) boekte het fonds 1,8 procent af. De totale waardestijging op de totale portfolio van 22,127 miljard euro komt daarmee uit op 4,8 procent.

De nettoschuld van Klépierre bedraagt eind 2015 8,8 miljard euro. Over de schuld betaalt het winkelvastgoedfonds een rente van gemiddeld iets minder dan 2,5 procent, een daling van 50 basispunten ten opzichte van 2014. Dankzij de verkoop van een grote Nederlandse portefeuille aan Wereldhave heeft Klépierre de loan-to-value teruggebracht van 42 procent begin 2015 naar 39 procent eind 2015. Na de verkoop van een grote Nederlandse winkelcentraportefeuille aan Wereldhave haalt Klépierre nog 7 procent van zijn huuropbrengst uit Nederland. Van de totale huurinkomsten wordt 70 procent behaald in Frankrijk-België (37 procent), Italië (18 procent) en Scandinavië (15 procent).

 

Reageer op dit artikel