nieuws

CBS: Inflatie in januari iets lager

Financieel

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in januari 0,6 procent. In december lagen de prijzen voor consumenten nog 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS.

CBS: Inflatie in januari iets lager

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van thuiszorg. De prijs voor thuiszorg was in januari 2016 weliswaar nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder, maar in december was de prijsstijging op jaarbasis nog 43,1 procent. In januari 2015 werd de korting uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft waardoor de consument meer ging betalen voor thuiszorg. Dit heeft een jaar lang een verhogend effect op de inflatie gehad. Dit effect is nu uitgewerkt, aldus het CBS.

Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets verlaagde de inflatie. In januari 2016 waren vliegtickets 5,1 procent goedkoper dan een jaar eerder. Daarentegen had de prijsontwikkeling van kleding een opwaarts effect op de inflatie. Kleding was in januari 1,8 procent duurder dan een jaar eerder. In december was kleding op jaarbasis nog 3 procent goedkoper.

Exclusief de sterk in prijs fluctuerende sectoren energie en voeding en de vaak aan belastingverhogingen onderhevige groepen alcohol en tabak bedroeg de inflatie in januari 1,0 procent. In december was dit nog 1,3 procent.

Reageer op dit artikel