nieuws

‘Vastgoedmarkten in laatste fase investeringscyclus’

Financieel

Beleggers kunnen zich met gemixte vastgoedportefeuilles beter indekken tegen de risico’s van een omslag, nu de wereldwijde vastgoedmarkten na jaren van opgang in de laatste, meer risicovolle, fase van de investeringscyclus zijn beland.

‘Vastgoedmarkten in laatste fase investeringscyclus’

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van BNP Paribas Investment Partners voor Epra, de Europese brancheorganisatie voor beursgenoteerd vastgoed. Beleggers zouden er volgens Jan Willem Vis, wereldwijd hoofd beursgenoteerd vastgoed bij BNP Paribas IP in Amsterdam, daarom goed aan doen directe portefeuille aan te vullen met vastgoedaandelen vanwege de extra liquiditeit die beursgenoteerd vastgoed biedt.

Vis wijst er op dat in het laatste kwartaal van 2015 het gemiddeld tien dagen kost om 100 procent van een wereldwijde beursgenoteerde portefeuille van de hand te doen, tegen meer dan een jaar voor een directe portefeuille. Hij baseert zich daarbij op cijfers van JLL en FactSet.

Vis: ‘De benodigde tijd om een grote, wereldwijde portefeuille van hoge kwaliteit te verkopen is in vergelijking met twee jaar geleden licht verslechterd, ondanks de veel gunstigere kopersmarkt. Dat verbaasde me en suggereert dat beleggers voorzichtiger worden en tot dezelfde conclusie komen als wij: de markt is in de laatste fase van de cyclus beland.’

Er is volgens Vis weliswaar ‘nog veel te winnen’, gezien de aantrekkelijke spread van vastgoedrendementen in vergelijking met staatsobligaties, maar beleggers moeten bij hun blootstelling aan vastgoed wel rekening houden met het verhogen van de liquiditeit, door de beursgenoteerde route te nemen. ‘Op die manier krijgen ze hetzelfde rendementsniveau van hoge kwaliteitsactiva, belangrijke portefeuillediversificatie en de mogelijkheid om hun blootstelling te wijzigen wanneer de markt daartoe aanleiding geeft.’ 

Vis wijst erop dat de onzekerheid over de toekomstige richting van vastgoedrendementen wereldwijd groeit, nu de Amerikaanse centrale bank in december het startsein heeft gegeven voor een periode van renteverhogingen. ‘De gewilde Londense markt is een perfect voorbeeld: de huidige lage yields prijzen nog steeds huurstijgingen voor de komende jaren in – en we onderschrijven die visie – maar beleggers doen er goed aan om meer flexibiliteit te hebben door een positie in Britse beursgenoteerde vastgoedfondsen gericht op Londen te nemen. Zo kunnen ze effectief bijsturen zodra de marktcondities daarom vragen.’

Het onderzoek van BNP Paribas IP laat zien dat het mogelijk is om de directe vastgoedinvesteringen in een portefeuille te vervangen door beursgenoteerd vastgoed, omdat de rendementen over de lange termijn (vijf jaar en verder) sterk overeenkomen. Philip Charls, ceo Epra: ‘Dit onderzoek versterkt de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen tien jaar al door Epra is verricht naar de voordelen van een gemixte portefeuille van beursgenoteerd en direct vastgoed.’

Vastgoedaandelen zorgen volgens Epra ook voor diversificatie van de portefeuille, omdat ze op de lange termijn weinig correlatie hebben met andere activaklassen, zoals ‘gewone’ aandelen, obligaties en grondstoffen. Ze kunnen de rendementen van een multi-asset portefeuille verbeteren met gemiddeld 80 basispunten zonder de volatiliteit te verhogen.

Reageer op dit artikel