nieuws

Pensioenfondsen steken 55 miljoen in winkelfonds Bouwinvest

Financieel

In januari hebben drie Nederlandse pensioenfondsen zich voor 55 miljoen gecommitteerd aan het Bouwinvest Retail Fund. Het zijn de eerste drie toetreders tot het fonds naast BPF Bouw.

Pensioenfondsen steken 55 miljoen in winkelfonds Bouwinvest

Het gaat om Pensioenfonds Grontmij, Pensioenfonds Fysiotherapeuten en Pensioenfonds PNO Media. Alle zijn geadviseerd door Grontmij Capital Consultants. Het fonds bestaat uit 41 hoogwaardige retail assets, onlangs gewaardeerd op 723 miljoen euro. In het fonds zitten onder andere drie (her)ontwikkelingsprojecten in Amsterdam: Mosveld, Stadionplein en Damrak die allen dit jaar afgerond zullen worden. Aan het einde van 2017 wil Bouwinvest 800 miljoen in het fonds belegd hebben.

Sinds 2011 presteert het winkelfonds bovengemiddeld ten opzichte van de IPD Dutch Property Index. Het 5-jaars gemiddelde bedraagt 6,4 procent ten opzichte van 4,5 procent van de benchmark. Dick van Hal Dit spreekt van een mooie jaarstart voor het fonds. ‘De Nederlandse retailmarkt blijft echter een uitdagend segment. Ondanks de polarisatie in de retailmarkt, waarbij er een steeds grotere kloof ontstaat tussen goed en slecht vastgoed, zien wij goede mogelijkheden op locaties die voldoen aan onze convenience en experience strategie’, aldus de directievoorzitter van Bouwinvest.

Voor de lange termijn is Van Hal ervan overtuigd dat investeren in retail een uitstekend rendement oplevert. ‘Zeker als je ook in staat bent door onder andere herontwikkeling waarde toe te voegen aan de portefeuille.’

Reageer op dit artikel