nieuws

Van Wijnen boekte winst in 2012

Financieel

Bouw- en projectontwikkelingsbedrijf Van Wijnen boekte in 2012 ondanks de grillige markt winst. Ze realiseerde een resultaat na belastingen van 3,8 miljoen euro tegen 8,2 miljoen euro in 2011.

Van Wijnen boekte winst in 2012

Er werd een resultaat voor interest, belastingen en afschrijving (EBITDA) behaald van 19,3 miljoen euro, ofwel 3,0 procent (2011: 24,8 miljoen euro of 4,0 procent over de omzet). De onderneming behaalde een netto-omzet van 632,7 miljoen euro (2011: 620,8 miljoen).

Kees Wielaart, financieel directeur van Van Wijnen, stelt dat de solide financiële positie van het bedrijf gehandhaafd blijft, met een eigen vermogen van 82,7 miljoen euro. ‘De solvabiliteit bedraagt per eind 2012 25,3 procent. De orderportefeuille is met een omvang van 800 miljoen euro goed gevuld. Met deze resultaten behoort Van Wijnen wederom tot de beter presterende grote bouwondernemingen van Nederland.’ Directievoorzitter Cees van Bemmel voegt toe dat het huidige economische tij Van Wijnen nog meer dwingt om efficiënt te werken, faalkosten te vermijden en aan de slag te gaan met proces- en productinnovatie.

In 2012 heeft Van Wijnen ruim 900 woningen verkocht aan particulieren en beleggers. Ook bouwde en verbouwde ze een groot aantal zorgcomplexen. In de kantorenmarkt is veel energie gestoken in het transformeren van diverse kantoorpanden in wooncomplexen voor studenten. Van Wijnen is niet somber over de toekomst. Op de middellange termijn ziet het bedrijf vooral kansen in het beheren en op peil houden van de bestaande voorraad.

Reageer op dit artikel