nieuws

AFM blijft vastgoedfondsen in het vizier houden

Financieel

De AFM houdt nog altijd verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor consumenten. Het aantal signalen over malafide en/of illegale aanbieders van beleggingsobjecten stijgt. Tegelijkertijd is de financieel toezichthouder met de vastgoedsector in gesprek om tot een reële waardering van vastgoed te komen. Dat staat in het jaarverslag over 2012 van de AFM.

AFM blijft vastgoedfondsen in het vizier houden

Dat het aantal signalen over malafide en/of illegale aanbieders van beleggingsobjecten aan particulieren stijgt, heeft onder meer te maken met de verhoging van de vrijstellingsgrens van 50.000 euro naar 100.000 euro. De AFM heeft dit jaar bijzondere aandacht voor partijen die hierdoor een vergunning nodig hebben. De toezichthouder heeft ook onderzoek gedaan naar de rol van financiële dienstverleners bij het afsluiten van rentederivaten voor woningcorporatie Vestia en hun mogelijke vergunningplicht. Verder is gekeken naar de beleggingsdienstverlening door banken aan Vestia.

Bij de presentatie van het jaarverslag zei AFM-voorzitter Ronald Gerritse: ‘Het is belangrijk dat de financiële sector zich niet alleen concentreert op de korte termijn, maar meer aandacht geeft aan de vraag waar ze over vijf tot tien jaar wil staan. Er liggen nog altijd veel uitdagingen. We horen te weinig over concrete vernieuwingen en we zien te weinig nieuwe bedrijfs- en dienstverleningsmodellen om over vijf tot tien jaar succesvol te zijn. Er is juist nu grote behoefte aan een visie op de toekomst.’

Gerritse constateert dat financiële instellingen het afgelopen jaar het belang van de klanten meer centraal zijn gaan stellen. Maar ze mogen niet te snel tevreden zijn. ‘Eerlijke en eenvoudige producten, prioriteit voor het belang van de klant over de volle breedte en kwalitatief goede dienstverlening op transparante markten vormen een forse opgave voor de sector. Het vereist dat financiële instellingen opnieuw bepalen hoe ze hun stakeholders bedienen. Financiële instellingen staan voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden.’

Reageer op dit artikel