nieuws

Verlies Rabo Vastgoedgroep 113 miljoen

Financieel

De crisis in de vastgoedsector heeft zijn weerslag op de resultaten van Rabo Vastgoedgroep. Voornamelijk als gevolg van een forse stijging van de waardeveranderingen van vorderingen en de afwaarderingen op vastgoed daalde het nettoresultaat van Rabo Vastgoedgroep van een winst van 31 miljoen euro in 2011 tot een verlies van 113 miljoen euro in 2012.

Verlies Rabo Vastgoedgroep 113 miljoen

Dat maakt Rabobank vandaag bekend in zijn jaarcijfers. FGH Bank boekte wel ruimschoots zwarte cijfers. De aanhoudend slechte marktomstandigheden waren voor Rabo Vastgoedgroep begin 2012 aanleiding om opnieuw te reorganiseren. Dit leidde tot een forse personeelsreductie bij de onderdelen Bouwfonds Ontwikkeling, MAB Development, Bouwfonds REIM en het bestuurscentrum.

Het onderliggende resultaat, gecorrigeerd voor waardeveranderingen van vorderingen en afwaarderingen op vastgoed, was ondanks de moeilijke omstandigheden vergelijkbaar met eerdere jaren. Bouwfonds Property Development verkocht in totaal 6.312 woningen, een daling van 23 procent ten opzichte van 2011. De markt in Duitsland ontwikkelde zich gunstig in vergelijking met die in Nederland en Frankrijk, waar het aantal verkochte woningen daalde. De productie van commercieel vastgoed bij MAB Development bedroeg 218 miljoen euro, 19 procent lager ten opzichte van 2011.

De kredietportefeuille bij vastgoedfinancier FGH Bank bleef nagenoeg stabiel op 19,2 miljard euro. De waardeveranderingen stegen met 55 basispunten tot 124 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille. Het beheerd vermogen bij Bouwfonds REIM daalde met 7 procent en kwam uit op 5,5 miljard euro. Rabo Vastgoedgroep verstevigde haar positie als vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep en maakte zich sterk voor duurzame vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Naast energieaspecten speelden onderwerpen als multifunctionaliteit, transformatie, mobiliteit en cultuurhistorie hierbij een belangrijke rol.

Rabo Vastgoedgroep is het vastgoedexpertisecentrum van de Rabobank Groep en is actief met de bedrijfsonderdelen Bouwfonds Property Development, MAB Development, FGH Bank, Bouwfonds REIM en Fondsenbeheer Nederland. De kernactiviteiten zijn het ontwikkelen van woningen en commercieel vastgoed, het financieren van commercieel vastgoed en het faciliteren van beleggers met vastgoedgerelateerde producten. Bij Rabo Vastgoedgroep werken ongeveer 1.500 fte. Rabo Vastgoedgroep is primair actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Reageer op dit artikel