nieuws

Vastned waardeert 22 procent af op Spaanse portefeuille

Financieel

Het direct resultaat van Vastned is vorig jaar gedaald met vijf miljoen euro tot 62,5 miljoen euro. Het winkelvastgoedfonds moest 122,2 miljoen afboeken op zijn portefeuille (6,2 procent). In Spanje was de waardedaling met maar liefst 22,4 procent het grootst.

Vastned waardeert 22 procent af op Spaanse portefeuille

Dat heeft Vastned vanmorgen voorbeurs bekend gemaakt. CEO Taco de Groot zag in de cijfers het bewijs van de juistheid van de strategische keuze om te focussen op winkels aan hoofdwinkelstraten. Deze bezittingen werden 1,3 procent meer waard, terwijl op de overige vastgoedbeleggingen 13,5 procent moest worden afgeboekt. Het aandeel van de highstreet shops in de 2 miljard euro omvattende portefeuille steeg vorig jaar van 49 procent naar 55 procent. De like-for-like huurgroei voor de high streetshop bedroeg 2 procent.

De totale waardemutaties bedroegen in 2012 122,2 miljoen negatief (2011: 32,4 miljoen positief), wat neerkomt op een daling van 6,2 procent ten opzichte van de waarde begin 2012. De daling betrof vooral de Spaanse en in mindere mate de Nederlandse en Franse vastgoedportefeuilles. In Spanje was sprake van een waardedaling van 22,4 procent, vooral als gevolg van gedaalde (markt)huurniveaus en hogere yields voor de units in de winkelcentra. In de Nederlandse en Franse vastgoedportefeuille was sprake van een waardedaling van respectievelijk 3,8 procent en 2,8 procent, die voor het merendeel betrekking had op de ‘overige vastgoedbeleggingen’.

De high street shops in Nederland bleven nagenoeg stabiel en in Frankrijk lieten zij een stijging zien van 4,1 procent. De Belgische vastgoedportefeuille kende een waardestijging van 1,9 procent ten opzichte van de beginwaarde. Met name het in 2011 verworven winkelobject in Namen en het Retailpark Gouden Kruispunt in Tielt-Winge droegen hieraan bij. De Turkse winkels werden 2,3 procent opgewaardeerd. Het bedrijf verkocht vorig jaar voor 145 miljoen euro aan vastgoed, dat niet langer tot de kernactiviteiten wordt gerekend. De komende drie jaar wil het bedrijf nog eens voor 200 miljoen euro van de hand doen. De directie stelt een dividend voor van 2,55 euro per aandeel.

Reageer op dit artikel