nieuws

Obligatiehouders Bouwhuis zetten Hans Wiegel aan de kant

Financieel

De obligatiehouders van Bouw State V hebben Hans Wiegel om ‘zwaarwegende’ redenen afgezet als voorzitter van de toezichthoudende stichting. De obligatiehouders bereiden een miljoenenclaim voor tegen de oud-vicepremier.

Obligatiehouders Bouwhuis zetten Hans Wiegel aan de kant

Dat Wiegel aan de kant is geschoven, blijkt uit een brief van het stichtingsbestuur aan de obligatiehouders die in handen viel van Vastgoedmarkt. ‘Alhoewel uitgenodigd en geheel op de hoogte van deze vergadering van 14 maart, alsmede van het geagendeerde ontslag, is de heer Wiegel niet ter vergadering verschenen’, staat daarin. Het stichtingsbestuur wil op een vergadering van 22 april de obligatiehouders nader inlichten.

De obligatiehouders krijgen al 3,5 jaar vrijwel geen rente uitgekeerd. Bouw State 5 is gefinancierd met 7,7 miljoen aan obligaties en een hypotheek van ruim 10 miljoen euro. Per obligatie van 50.000 euro bedraagt de achterstallige rente inmiddels bijna 15.000 euro.

Van een recent ontvangen betaling van 500 euro per obligatie wil het bestuur 175 euro reserveren voor een juridische procedure tegen Wiegel. Naar verluidt wordt Wiegel verweten dat hij een bancaire volmacht heeft afgegeven aan directeur Jonald Bouwhuis van fondsaanbieder Bouwhuis Group en vervolgens heeft nagelaten om toe te zien op de door Bouwhuis gedane transacties.

Volgens oud-advocaat Dion Bartels, die een aantal obligatiehouders adviseert, zal de claim tegen Wiegel in de miljoenen euro’s belopen. Wiegel prees de fondsen van Bouwhuis aan in het televisieprogramma van Harry Mens als een solide belegging. In een reactie zei Bouwhuis niet op de hoogte te zijn van het vertrek van Wiegel. Volgens Bartels is er een aangifte van oplichting tegen Bouwhuis in behandeling bij de Fiod.

Reageer op dit artikel