nieuws

ING doet bod op obligaties Bouw State III

Financieel

Financier ING heeft de obligatiehouders van het vastgoedfonds Bouw State III een voorstel gedaan voor de overname van hun stukken. Per obligatie met een nominale waarde van 50.000 euro biedt ING 3.750 euro cash. Mochten er na de afwikkeling van het in zwaar weer verkerende fonds nog revenuen overblijven dan ontvangen de obligatiehouders een nabetaling naar rato van deelneming.

ING doet bod op obligaties Bouw State III

Dat blijkt uit een brief van de afdeling Corporate Credit Risk Management van ING aan de houders van obligaties van Fonds III die in handen is van Vastgoedmarkt. Eenzelfde voorstel is ook gedaan aan de obligatiehouders van Bouw State II, zo komt uit de brief naar voren.

ING heeft medio 2007 een lening verstrekt van 25 miljoen euro aan Bouw State III. De vastgoedfinancier kreeg als zekerheid een eerste hypotheekrecht op de vastgoedportefeuille van Fonds III. Fonds III gaf datzelfde jaar ook een obligatielening uit van ongeveer 8,5 miljoen euro. Die lening bestond uit obligaties met een nominale waarde van 50.000 euro. Deze obligatiehouders hebben een tweede recht van hypotheek.

‘Op dit moment verkeert de vastgoedportefeuille van Fonds III echter in een zeer moeilijke situatie, schrijft de bank. ‘Er is sprake van een zekere mate van leegstand, verhuur is slechts mogelijk tegen lagere huurprijzen en de gehele vastgoedportefeuille is fors in waarde gedaald. Er is een situatie ontstaan waarbij waarschijnlijk een aanmerkelijk deel van de aan Fonds III verstrekte bancaire financiering onverhaalbaar zal blijken te zijn. Voor u als obligatiehouder betekent dit dat uw obligatie in 2014 in het geheel niet zal worden afgelost.’

Volgens ING wordt nu gewerkt aan een herstructurering waarbij alle obligaties die zijn uitgegeven door Fonds II en Fonds III worden overgenomen door een nog nader te bepalen derde partij. ‘Ons voorstel is erop gericht dat u uw obligatie overdraagt aan een nog nader te bepalen partij’, aldus de bank. De vergoeding komt neer op 7,5 procent van de nominale waarde, zijnde 3.750 euro. Voorwaarde is dat alle obligatiehouders Fonds II en Fonds III voor 15 april akkoord gaan met het voorstel.

Reageer op dit artikel