nieuws

‘Hypotheekrente daalt door inzet pensioengeld’

Financieel

Als pensioenfondsen inderdaad een flink deel van de woninghypotheken gaan opkopen, kan dat tot een substantiële daling van de hypotheekrente leiden. Dat stelt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), in de hoedanigheid van ‘trekker’ binnen de Actieagenda Bouw.

‘Hypotheekrente daalt door inzet pensioengeld’

‘Let wel, 1 procent daling levert starters op de woonmarkt 16 procent minder woonkosten op. Het kan dus een bijzonder belangrijk middel zijn om tot een duidelijk herstel te komen in 2014 en 2015’, aldus Van Hoek.

‘Verkenner’ Kees van Dijkhuizen denkt het minst risicovolle deel van de hypotheekportefeuille, de NHG-hypotheken van in totaal 150 miljard euro, over te dragen aan een nationale instelling. Die instelling plaatst dan Nederlandse Hypotheek Obligaties (NHO’s) op de kapitaalmarkt met een overheidsgarantie. Daarmee zouden zeer liquide obligaties ontstaan die door onder andere pensioenfondsen in hun ‘overheidsmandje’ kunnen worden opgenomen.

Taco van Hoek zegt hierover: ‘Dit is in potentie een heel belangrijke ontwikkeling. De hypotheekrente is in Nederland relatief hoog vergeleken met andere landen. De banken wijten dit aan hun funding-kosten. Door nu het kapitaal van pensioenfondsen en verzekeraars te betrekken, vervalt dat argument en zou dat ruimte moeten bieden om de hypotheekrente te verlagen.’ Als directeur van het EIB heeft Van Hoek veel onderzoek gedaan naar de consequenties van dergelijke maatregelen.

De verdere uitwerking van dit idee zal plaatsvinden binnen de Actieagenda Bouw, door het actieteam Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt onder leiding van Tjerk Kroes, director Corporate Strategy and Policy bij APG. In het voorjaar bericht het team over de uitwerking. Volgens Van Dijkhuizen zitten aan de uitwerking nog de nodige haken en ogen, maar ‘verlopen de gesprekken in een veel positievere sfeer dan in de afgelopen jaren, toen ook met enige regelmaat naar dit vraagstuk is gekeken.’          

Reageer op dit artikel