nieuws

Afboeking grondposities Ballast Nedam nu 20 procent

Financieel

Ballast Nedam boekte in 2012 een nettoverlies van 41 miljoen euro tegen een winst van 9 miljoen euro een jaar eerder. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend.

Afboeking grondposities Ballast Nedam nu 20 procent

De helft van het verlies is toe te schrijven aan een afwaardering op de grondposities. Ballast Nedam schreef in 2012 21 miljoen euro af op 23 van de in totaal honderd grondposities. Sinds 2008 heeft het bouwbedrijf 20 procent (39 miljoen euro) op de grondportefeuille afgeschreven. Eind 2012 bedroeg de waarde van de grond 152 miljoen euro.

Als de woningmarkt verder verslechtert, volgen nieuwe afschrijvingen, waarschuwde het bouwbedrijf uit Nieuwegein alvast. Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank daalde met 17 procent van 12.000 woningen eind 2011 tot ongeveer 10.000 woningen. Oorzaak is de ontbinding van een aantal samenwerkingsovereenkomsten waarvoor nog geen gronden waren aangekocht en door lagere inschattingen van het aantal te realiseren woningen op een aantal posities.

De totale exposure op de vastgoedontwikkeling is in 2012 met 6 miljoen euro toegenomen tot 216 miljoen euro. De blootstelling bestaat uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog onvoorwaardelijk na te komen verplichtingen. De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw, is in 2012 met 24 miljoen euro ongeveer gelijk gebleven. ‘Hoewel het de ambitie is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen verwachten we de komende tijd hier niet veel van. Dat komt door de aanhoudende stilstand op de markt’, aldus het bouwbedrijf over de vastgoedexposure.

De tak Bouw & Ontwikkeling behaalde een operationeel verlies van 26 miljoen euro door bijzondere afwaarderingen van gronden en door reorganisatiekosten. Maar zelfs zonder rekening te houden met de afwaarderingen en de reorganisatiekosten in beide jaren daalde het resultaat van 17 miljoen over 2011 tot 2 miljoen euro. De regionale bedrijven en de vastgoedontwikkeling maakten verlies. Bij deze tak vielen de meeste van de in totaal 500 ontslagen over 2012. ‘We verwachten voor het komende jaar nog een verdere daling van het volume. Daardoor is de concurrentie voor nieuwe projecten stevig met lagere prijzen tot gevolg’, aldus de bouwer.

Reageer op dit artikel