nieuws

‘Staatssteun voor SNS is zeer waarschijnlijk’

Financieel

Nieuwe staatssteun voor SNS Reaal ligt voor de hand, als de grote Nederlandse banken niet meedoen aan een hulpplan voor de bank. Dat zeiden de hoogleraren Harald Benink en Jaap Koelewijn gisteren.

‘Staatssteun voor SNS is zeer waarschijnlijk’

Volgens Benink is met redding van het noodlijdende SNS al snel 1,5 tot 2 miljard euro gemoeid. ‘Dat is een beperkt bedrag, maar het plan waarbij ING, Rabobank en ANB Amro zouden helpen is politiek aantrekkelijker, omdat directe staatssteun aan een bank in crisistijd moeilijk is uit te leggen’, aldus Benink. Hij wijst erop dat het plan waarbij de banken zouden bijdragen aan een bad bank voor slechte vastgoedleningen van SNS óók staatssteun inhoudt. ‘Het risico blijft deels bij de belastingbetaler door de betrokkenheid van de staatsbank ABN Amro en de staat zelf,’ aldus de hoogleraar bankwezen aan de Tilburg University.

Ook zijn collega Koelewijn denkt dat een beroep op de Nederlandse belastingbetaler onontkoombaar is. Volgens hem valt zelfs een nationalisatie van SNS niet uit te sluiten. ‘Ik ben daar voor’, aldus de hoogleraar corporate finance aan Nyenrode Business Universiteit. De financiële problemen bij SNS zijn in zijn ogen dusdanig groot dat de staat kan beslissen de bank over te nemen. ‘Het is zeer dringend. SNS hangt aan het infuus van de Europese Centrale Bank’, aldus Koelewijn.

Alleen staatssteun is volgens hem niet genoeg. Koelewijn vindt dat er een eind moet komen aan het gebruik dat de belastingbetaler opdraait voor slechte beslissingen die bij banken tot grote verliezen hebben geleid, terwijl de verantwoordelijken het voor het zeggen houden. Beide hoogleraren zien weinig mogelijkheden om staatssteun af te wenden. SNS Reaal zou gezonde onderdelen kunnen verkopen, maar het van de hand doen van bijvoorbeeld de gezonde verzekeringstak levert volgens de experts niet genoeg op. Een overname door een buitenlandse partij is een andere optie. Maar dat is ook niet waarschijnlijk zonder financiële garanties van de staat.

SNS gaat zwaar gebukt onder verliesgevende vastgoedleningen. Dat is nog een gevolg van de aankoop van Bouwfonds Property Finance in 2006. De kapitaalpositie en het eigen vermogen van de bank zijn mede daardoor niet toereikend. Dat de bank failliet gaat, is vrijwel uitgesloten. SNS is volgens de overheid te belangrijk voor het Nederlandse financiële systeem om te laten vallen. De bank kreeg in 2008 ook al 750 miljoen euro staatssteun, die nog moet worden terugbetaald.

Reageer op dit artikel