nieuws

Staat zet SNSPF na ‘afslag’ 2,8 miljard op afstand

Financieel

De Staat boekt direct 2,8 miljard euro af op SNS Property Finance en zal deze vastgoedtak van SNS Reaal overdragen aan een separate vastgoedbeheerorganisatie. Deze organisatie krijgt 500 miljoen euro eigen vermogen en een garantie op de financiering van 5 miljard euro.

Dat schreef het ministerie van Financiën vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een snelle verkoop ligt niet voor de hand: ‘De vastgoedbeheerorganisatie kan zo de tijd nemen de vastgoedportefeuille zo goed mogelijk uit te winnen en een zo goed mogelijk rendement te realiseren’, schrijft minister Dijsselbloem van Financiën.

Om die afboeking te financieren laat de Staat, sinds vrijdag de nieuwe eigenaar van SNS Reaal, de bank-verzekeraar ‘totaal herkapitaliseren’ met een kapitaalinjectie van 2,2 miljard euro. Zoals vrijdag gemeld dragen aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders voor 1 miljard euro bij. Voorlopig kost de directe redding van SNS Reaal de Staat 3,7 miljard euro. Naast de garantie van 5 miljard euro verstrekt de Staat ook nog een overbruggingskrediet van 1,1 miljard euro aan SNS Reaal. De Nederlandsche Bank verwacht namelijk dat SNS Reaal de komende tijd moeilijk aan financiering kan komen.

De ‘duidelijke’ isolatie van SNSPF is nodig om het vertrouwen in SNS Reaal en SNS Bank te herstellen en een ‘breuk met het verleden’ te bewerkstelligen, stelt minister Dijsselbloem van Financiën. ‘Zonder deze stap zou het vertrouwen in SNS Bank waarschijnlijk blijvend beschadigd blijven.’ Voor de geloofwaardigheid moet de vastgoedbeheerorganisatie financieel en operationeel volledig zelfstandig opereren van SNS Reaal. Naar inschatting van DNB is voor de oprichting van de organisatie 500 miljoen euro aan eigen vermogen nodig en een garantie op de financiering van 5 miljard euro.

De afboeking op SNSPF van 2,8 miljard euro is een gemiddelde van het extra verlies dat Financiën verwacht. Het extra verlies op het vastgoed en de leningenportefeuille van SNS Property Finance zal naar schatting uitkomen op minimaal 2,4 en maximaal 3,2 miljard euro, taxeerde Cushman & Wakefield in oktober 2012 in opdracht van het ministerie van Financiën. SNS schatte de additionele verliezen zelf in tussen de 1,4 en 2,1 miljard euro.

Op basis van de gegevens van medio 2012 kwam C&W uit op een waarde van de vastgoedleningen van 5,6 miljard euro in een basisscenario en 4,9 miljard euro in een negatief scenario tegen een netto waarde van destijds 8,3 miljard euro. Het vastgoed van SNSPF had medio 2012 een reële economische waarde van tussen de 185 en 265 miljoen euro, tegen een boekwaarde 512 miljoen euro. Tot nu toe had SNSPF al zo’n 2 miljard euro op zijn leningenportfolio afgeboekt.

Reageer op dit artikel