nieuws

Open-end Triodos Vastgoedfonds schort handel op

Financieel

Triodos Investment Management wil het open-end Triodos Vastgoedfonds herstructureren tot een closed-end beleggingsfonds. De inkoop en uitgifte van aandelen is opgeschort.

Open-end Triodos Vastgoedfonds schort handel op

De directie van het fonds besloot hiertoe om de toekomstige verhandelbaarheid van de aandelen Triodos Vastgoedfonds te waarborgen. ‘Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt hebben wij geconcludeerd dat de open-end structuur van het fonds niet langer voldoet. In het belang van de aandeelhouders zijn we daarom voornemens het fonds om te vormen naar een closed-end beleggingsfonds. De herstructurering brengt het fonds tevens meer in lijn met de huidige praktijk in de markt’, aldus Guus Berkhout, fondsmanager Triodos Vastgoedfonds.

Triodos Vastgoedfonds is opgericht in 2004 en is het eerste duurzame vastgoedfonds in Europa. Het fonds belegt in duurzaam gebouwde of duurzaam beheerde bedrijfspanden en monumenten. Het leegstandspercentage bedraagt ongeveer 4 procent. Niettemin wordt het fonds geconfronteerd met afwaarderingen. Ultimo 2012 bedroeg het fondsvermogen 34,6 miljoen euro. Het belegd vermogen kwam uit op 75,9 miljoen euro.

Naar verwachting kunnen beleggers ook in de beoogde closed-end structuur een opdracht tot aan- of verkoop van aandelen in het fonds indienen. Een transactie kan dan tot stand worden gebracht indien hier een wederpartij voor beschikbaar is. Het is de bedoeling dat de karakteristieken van het fonds in de closed-end structuur voor een belangrijk deel hetzelfde blijven.

Reageer op dit artikel