nieuws

NSI zet in op verlaging schulden

Financieel

De beleningsgraad van NSI is gestegen van 57,2 procent per jaareinde 2011 naar momenteel 58,2 procent. Om de financiële kwetsbaarheid te verlagen wil de onderneming de herfinancieringsbehoefte tot onder de 55 procent brengen, zo meldt NSI over de voorlopige resultaten over 2012.

NSI zet in op verlaging schulden

De bezettingsgraad van de totale portefeuille verbeterde van 80,5 procent in het derde kwartaal 2012 naar 81.0 procent. De bezettingsgraad van de Nederlandse kantorenportefeuille verbeterde van 70 procent in het derde kwartaal 2012 naar 71,3 procent. In totaal is er in 2012 voor 100,9 miljoen euro aan verkopen afgerond (inclusief Zwitserland en België).

Op de vraag waarom het fonds een bijna twee keer zo hoge leegstand heeft als gemiddeld, antwoordde bestuursvoorzitter Johan Buijs dat hij grote twijfels heeft over de gehanteerde gemiddelde leegstandscijfers in Nederland: ‘Die liggen beduidend hoger. Wij als enige grote beursgenoteerde kantoorbelegger in Nederland moeten uiterst transparant zijn. Ik denk niet dat de gemiddelde leegstandscijfers van andere vastgoedbeleggers een reëel beeld weergeeft. Het ligt naar mijn stellige overtuiging veel hoger.’ Hoeveel hoger wilde de NSI-topman niet zeggen.

Circa 186,3 miljoen euro aan financiering zal in 2013 aflopen. Circa 258,5 miljoen euro financiering die in 2013 zou aflopen is al in 2012 geherfinancierd. In het algemeen geldt dat bankkosten toenemen, zo meldt de onderneming, wat zich vertaalt in hogere financieringslasten in 2013. Overigens zijn verkopen zoals aangekondigd in januari 2013 (35,4 miljoen euro) nog niet verwerkt in de beleningsgraad per ultimo 2012. Dit zal de beleningsgraad verlagen met circa 0,8 procent.

Het directe beleggingsresultaat is evenzogoed gestegen met 13 procent tot 63,4 miljoen euro in 2012 vergeleken met 56,0 miljoen euro in 2011. NSI schrijft dit verbeterde resultaat toe aan de fusie met Vastned Offices & Industrial (VNOI). Voor 2014 verwacht NSI een direct beleggingsresultaat van 50 tot 56 miljoen euro. Het indirect beleggingsresultaat bedroeg 166,5 miljoen euro negatief. Herwaarderingen binnen de vastgoedportefeuille bedroegen 146,2 miljoen negatief. Voor het komende jaar verwacht NSI nog 100 miljoen euro af te moeten waarderen. Het directe beleggingsresultaat per aandeel bedroeg 0,99 euro in 2012, vergeleken met 1,19 euro in 2011. Dit komt mede door toename (13 procent) van het aantal uitstaande aandelen.

Reageer op dit artikel