nieuws

Iedereen betaalt mee aan nationalisatie SNS Reaal

Financieel

SNS Reaal is met onmiddellijke ingang genationaliseerd. De aandeelhouders en de achtergestelde obligatiehouders zijn onteigend voor een bedrag van in totaal 1 miljard euro.

Iedereen betaalt mee aan nationalisatie SNS Reaal

De kosten van de staat bedragen 3,7 miljard, te weten een kapitaalinjectie van 2,2 miljard euro, de afschrijving van de eerdere noodsteun van 0,8 miljard en 0,7 miljard om acute nood van SNS Property Finance te lenigen. De andere Nederlandse banken dragen in 2014 1 miljard euro bij in de vorm van een eenmalige heffing. Zonder deze ingreep was SNS Reaal onherroepelijk failliet gegaan, rechtvaardigde minister Dijsselbloem van Financiën de nationalisatie.

De Nederlandsche Bank (DNB) had SNS Reaal tot gisteravond 18.00 uur de tijd gegeven om zijn kapitaalbuffer te verhogen. Toen SNS daaraan niet kon voldoen, besloten DNB en Financiën tot de nationalisatie. Na een inventarisatie van Property Finance in december 2012 bleek bovendien dat de problemen veel groter waren dan zomer 2012 was berekend. ‘SNS Reaal had in feite geen kapitaal meer’, stelde Jan Sijbrand, directeur Toezicht DNB. Ook was er toch sprake van een bankrun, bevestigde Sijbrand. ‘Er was al forse uitstroom. Na publicaties in de pers was die uitstroom per dag wel een half tot 1 miljard euro.’

De CEO, CFO en raad van commissarissen van SNS Reaal hebben in reactie op de nationalisatie ontslag genomen.

Reageer op dit artikel