nieuws

ECP boekt hoger direct resultaat

Financieel

Eurocommercial Properties (ECP) behaalde in de eerste helft van het boekjaar 2012/2013 een hoger direct beleggingsresultaat van 1,2 procent ofwel 39,8 miljoen euro. De netto huuropbrengsten stegen met 5,9 procent naar 72 miljoen euro. De taxatiewaarden van de objecten daalden met 0,5 procent.

ECP boekt hoger direct resultaat

Dat heeft het Amsterdamse vastgoedfonds vrijdag voor beurs bekendgemaakt. Het IFRS-resultaat na belasting over de eerste helft van het boekjaar, is gestegen naar 32,1 miljoen euro positief, tegen 28,2 miljoen euro negatief in dezelfde periode in 2011. Dit komt voornamelijk door belastinglatenties voor een bedrag van 21,4 miljoen euro en een kleinere negatieve reële waarde van de rentederivaten.

De huren van de winkelobjecten op vergelijkbaar gemaakte basis zijn gestegen met 3 procent vergeleken met 31 december 2011. In Frankrijk stegen de huren met 3,5 procent, in Italië met 3 procent en in Zweden met 2,3 procent. In de twaalf maanden tot december 2012 zijn 178 huurverlengingen of nieuwe huurovereenkomsten afgesloten in centra van Eurocommercial. Dit heeft geleid tot een gemiddelde verhoging van de gegarandeerde minimumhuur van 13 procent voor de betrokken winkels.

De omzetten in de winkelcentra van Eurocommercial namen toe op vergelijkbaar gemaakte basis over de twaalf maanden tot 31 december 2012 met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. In Frankrijk daalden de winkelomzetten met 0,8 procent, in Italië stegen ze met 1,8 procent en in Zweden met 1,5 procent. Het vastgoed is onafhankelijk getaxeerd per 31 december 2012. Het resultaat is een waardedaling van 0,5 procent vergeleken met juni 2012 en van 0,7 procent vergeleken met december 2011. Ten opzichte van juni 2012 bedraagt de waardestijging 1,4 procent in Frankrijk, tegen een daling van 2 procent in Italië en van 1 procent in Zweden.

Reageer op dit artikel