nieuws

Grouwels koopt voor 20,5 miljoen woningportefeuille

Beleggingen

Verenigd Beheer heeft namens zes particuliere beleggers een portefeuille met negentig grondgebonden woningen, tachtig appartementen en 120 garageboxen verkocht aan Beleggingsmaatschappij Grouwels uit Maastricht. De koopsom bedraagt 20,472 miljoen euro.

Grouwels koopt voor 20,5 miljoen woningportefeuille

Dat blijkt uit het kadastraal bericht en de akte van levering, beide vermeld in het Kadaster. Verenigd Beheer is de beheerder van een vastgoedportefeuille van een aantal particuliere beleggers. Verkopers zijn vijf particuliere beleggers uit Baarn (Casaroos, Huis & Haard Holding, Goesvast, Ischia, en Maatschappij tot Beheer en Exploitiatie van Onroerende Goederen) en een uit Hilversum (familie Bakhuizen). De koop werd op 1 juli bij de notaris beklonken, blijkens de akte van levering.

De woningen zijn verspreid over het hele land. Het gaat om woningen in met name Nijmegen, Alphen aan den Rijn, Beuningen (Gelderland), Doorn, Eelde, Harderwijk, Huizen, Soest, Voorburg en Den Bosch. In Den Bosch gaat het om zes appartementen in Kasteel Holterveste in woonwijk Haverleij. De meeste garageboxen liggen in Baarn, Eelde, Hoofddorp, Ridderkerk en Soest.

In een separaat persbericht meldt Colliers International de verkoop ook, zonder vermelding van namen en bedragen. De verkoop komt voort uit de strategie van Verenigd Beheer om in de komende jaren het accent in de portefeuille verder te verleggen naar nieuwbouwwoningen, aldus Colliers. In het afgelopen jaar is de acquisitie hiervoor opgestart. Inmiddels zijn er diverse nieuwbouwprojecten aangekocht en worden er met meerdere partijen onderhandelingen gevoerd.

Colliers trad bij deze transactie op als commercieel adviseur van Verenigd Beheer. De verkoper werd juridisch bijgestaan door CMS Derks Star Busmann. De verkoop heeft plaatsgevonden via een besloten en gestructureerd verkoopproces, waarvoor een beperkt aantal potentiële kopers is geselecteerd. (MvL)

Reageer op dit artikel