nieuws

Woningen in Utrecht op plek bedrijfsgebouw

Beleggingen

De gemeente Utrecht heeft het startdocument vastgesteld voor de bouw van 119 appartementen op de plaats van het bedrijfsverzamelgebouw Lomanhuis aan de Lomanlaan 55 in Transwijk.

Woningen in Utrecht op plek bedrijfsgebouw

De ontwikkeling past in het beleid van de gemeente om verouderde kantoorpanden uit de markt te halen, leegstand te beperken en ruimte te maken voor wonen in de stad. Er komen op deze plek vooral middeldure huurwoningen van maximaal 90 m2, waar in de stad veel vraag naar is. Dit biedt kansen voor starters en ouderen. De appartementen komen in twee woontorens en zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Parkeren van auto’s en fietsen wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door aan te planten begroeiing. Nu het startdocument s vastgesteld, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Eigenaar Reshape Properties in Naarden kampte met leegstand van de kantoorruimte en kwam daarom met het plan voor woningbouw. Omwonenden zijn tijdens een informatieavond in januari geïnformeerd over de plannen. De opmerkingen die daar naar voren kwamen, zijn waar mogelijk meegenomen in het plan. Reshape wil één toren verkopen aan een institutionele belegger. De andere toren wordt in de eigen portefeuille opgenomen, aldus directeur-eigenaar Jos Paardekooper.

Reageer op dit artikel