nieuws

Meer vastgoed in buitenlandse handen

Beleggingen

In de periode van 2009 tot en met 2015 is per saldo 25 procent van het transactievolume vanuit Nederlands eigendom in buitenlandse handen gekomen, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en Deloitte.

Het aantal vastgoedtransacties en het jaarlijkse transactievolume is sinds 2013 sterk toegenomen, blijkt uit data-analyse van de onderzochte beleggingstransacties in Nederland. De sterke stijging van het volume is grotendeels te verklaren door de groei aan investeringen door buitenlandse vastgoedpartijen. Op basis van de nationaliteit van de koper en de verkoper zijn de transacties geanalyseerd. 

Over de periode 2009 tot en met 2015 is ongeveer 50 procent van het onderzochte transactievolume belegd door buitenlandse beleggers. Het merendeel van deze buitenlandse transacties is toe te rekenen aan Duitsland, gevolgd door de Verenigde Staten en vervolgens het Verenigd Koninkrijk. Het geïnvesteerd vermogen vanuit Aziatische landen over de periode 2009 tot en met 2015 is nog beperkt in vergelijking met andere landen. Voor het overgrote deel vinden de transacties plaats in Amsterdam.

Het merendeel van de buitenlandse transacties in Nederlands vastgoed wordt geïnvesteerd in kantoorgebouwen. Bijna 45 procent van het buitenlandse beleggers afkomstige transactievolume is geïnvesteerd in kantoren, ruim 10 procent in woningen en 10 procent in retail. 

De komst van buitenlandse investeerders op de vastgoedmarkt, in voornamelijk Amsterdam, zorgt voor discussie over de vraag of de stad wordt ‘overgenomen’, met  mogelijk prijsopdrijving en onbetaalbaarheid tot gevolg. Met de notitie ‘Onderzoek buitenlandse vastgoedtransacties’ beogen PBL en Deloitte aan fact checking te doen – hoe internationaal is de Nederlandse vastgoedmarkt eigenlijk? – en niet de vraag te beantwoorden of en in welke mate het een maatschappelijk probleem is.

Reageer op dit artikel