nieuws

Brexit leidt tot terughoudendheid beleggers

Beleggingen

Onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit heeft geleid tot minder investeringen in vastgoed in de eerste helft van 2016, aldus onderzoeksbureau Real Capital Analytics.

Brexit leidt tot terughoudendheid beleggers

In de eerste helft van 2016 daalden de beleggingen in onroerend goed in Europa vergeleken met dezelfde periode in 2015 met 35 procent tot 107 miljard euro. In Groot-Brittannië was de daling 45 procent tot een bedrag van 29,5 miljard euro. De daling was hier al in gang gezet voordat er sprake was van een stemming over het al dan niet vertrekken uit de EU. 

In Londen, na New York de tweede locatie qua investeringen, daalde de waarde van de transacties met 52 procent tot 14 miljard euro.Volgens cijfers van de Duitse marktonderzoeker GfK is het vertrouwen van de Britse consumenten de afgelopen maand, na de Brexit, gedaald met een index van -12 in vergelijking met -1 in juni. De daling is de grootste sinds de rellen in maart 1990, na de invoering van de poll tax, die het einde van de regering Thatcher inluidde.

Maar het is niet overal kommer en kwel in Europa. In Zweden werd 39 procent meer belegd, in Polen 35 procent. In Zweden was het vooral de kantorenmarkt die het goed deed, maar dat werd vooral veroorzaakt door één zeer grote transactie, namelijk de aanschaf van de Porrporten-portefeuille voor 2,8 miljard euro door de Zweedse belegger Castellum. 

In Nederland werd voor ruim 2 miljard euro belegd in vastgoed. Ook hier was sprake van een zeer grote transactie: De Rotterdam in Rotterdam die voor 351 miljoen euro in handen kwam van KFCC uit Korea. Daarnaast waren er nog acht aanschaffingen van kantoren met een waarde van meer dan 100 miljoen  euro elk. Grootste aanschaf in de eerste helft van 2016 in Europa was die van AXA Investment Managers die voor 819 miljoen euro het kantorencomplex Tour First in La Défense in Parijs overnam. Acht van de tien grootste transacties vonden plaats in Groot-Brittannië, met als grootste het kantorenpark Green Park dat voor 563 miljoen euro naar Mapletree Investments ging.

Reageer op dit artikel