nieuws

‘Verhuurdersheffing jaagt particuliere belegger weg’

Beleggingen

Beleggersorganisatie Vastgoed Belang heeft ‘met teleurstelling’ kennisgenomen van de conclusies in het op 21 juni gepresenteerde rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de verhuurdersheffing. De uitkomsten laten ‘een treurig beeld zien wat de gevolgen zijn voor de particuliere verhuurders die vallen onder deze heffing’.

Uit de evaluatie komt volgens Vastgoed Belang naar voren dat tweederde van de particuliere verhuurders  zijn financiële positie sinds de invoering van de verhuurdersheffing heeft zien verslechteren. Twee op de drie verhuurders geeft aan dat de investeringsruimte aanzienlijk is achteruitgegaan.

Vastgoed Belang waarschuwt dat dit grote negatieve consequenties zal hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de komende jaren in het gereguleerde huursegment. De verhuurdersheffing kost de verhuurders gemiddeld één à anderhalve maand huur per woning, dat is zo’n 10 procent  van de inkomsten.

Het rapport laat verder zien dat de investeringsbereidheid van particulieren in de gereguleerde huursector op een dieptepunt is beland: slechts 7 procent zegt meer te willen gaan investeren. Daar komt nog bij dat één op de vijf particuliere verhuurders met bezit in de gereguleerde sector van plan is om te desinvesteren.

Eerdere rapporten tonen aan dat de woningmarkt ten opzichte van andere sectoren ver achterloopt op het gebied van verduurzaming. Met het in stand blijven van de verhuurdersheffing zal dit voor de komende jaren betekenen dat binnen de particuliere sector géén inhaalslag gemaakt kan worden. Ook verpaupering van het woningbestand ligt, zo blijkt uit de evaluatie, op de loer: 40 procent  van de particuliere verhuurders geeft aan bespaard te hebben op onderhoud van de woningen.

Particuliere verhuurders betalen net als alle andere ondernemers de gebruikelijke belastingen, maar anders dan andere ondernemers betalen zij deze extra heffing. Ook de bedrijfsvoering wordt net als bij andere ondernemers gebaseerd op een begroting van alle kosten en opbrengsten, waarin wordt uitgegaan van een bepaald rendement. Door de verhuurdersheffing kunnen redelijke rendementen niet meer behaald worden, aldus Vastgoed Belang.

Reageer op dit artikel