nieuws

Syntrus Achmea verwerft woonzorgcomplex Amstelveen

Beleggingen

Syntrus Achmea Real Estate & Finance voegt een nieuw complex toe aan haar zorgfonds. In Amstelveen worden 88 appartementen in de vrije sector huur en 52 intramurale zorgwoningen gerealiseerd op de locatie Klaasje Zevenster.

Het complex wordt gebouwd door De Nijs. Zorginstelling Brentano huurt de zorgwoningen en 350 m2 voor zorgondersteunende functies. De oplevering staat gepland in de zomer van 2017. Syntrus Achmea RE&F zal de 88 zelfstandige, levensloopbestendige woningen verhuren aan 70-plussers (met een lichte tot zware zorgvraag) en aan volwassenen met een zorgvraag bijvoorbeeld vanwege MS. Brentano draagt bewoners aan voor deze woningen en levert desgewenst thuiszorg.

De 52 zorgwoningen bestaan uit kleinschalige groepswoningen voor ouderen met dementie. In totaal gaan 120 mensen in het nieuwe Klaasje Zevenster wonen. Klaasje Zevenster was eigendom van Brentano. De zorginstelling verkoopt het vastgoed om zich te concentreren op het bieden van zorg. Naast het complex dat Syntrus Achmea RE&F in portefeuille neemt, zijn er ook plannen voor de bouw van vijf woontorens op het terrein met in totaal 150 appartementen met een gemiddelde oppervlakte van 90 m2.

De bouw hiervan start naar verwachting pas in de tweede helft van 2017, na de sloop van het oude woonzorgcentrum en aanleuncomplex. Syntrus Achmea RE&F voegt Klaasje Zevenster toe aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund, waarin met name pensioenfondsen participeren. Met deze acquisitie zet Syntrus Achmea RE&F een flinke stap richting een zorgfonds van een half miljard euro.

Naar verwachting telt Nederland in 2040 4,5 miljoen 65-plussers, ofwel een kwart van de bevolking. Nu zijn dat er nog 2,5 miljoen. De komende dertig jaar verdrievoudigt bovendien het aantal 80-plussers. De vraag naar eerstelijns- en tweedelijnszorg groeit navenant en er is nu al sprake van een kloof tussen vraag naar en aanbod van zorgvastgoed. De vraag is het hoogst in de grote steden in de Randstad, aldus Syntrus Achmea.

Reageer op dit artikel